سه شنبه 5 خرداد 1383

مقاله اي كه ما را تكان داد ( خبر ويژه )

روزنامه کبهان 4/3/1383ص2
«مقاله سيمين بهبهاني در كنفرانس ايراني- آمريكايي «دموكراسي در ايران» واقعاً تكان دهنده بود.»
عباس ميلاني نويسنده كتاب «معماي هويدا» به عنوان گرداننده اين كنفرانس كه در آمريكا برگزار شد، در گفت وگو با راديو فرانسه با بيان اين مطلب، اضافه كرد: متأسفانه آقاي عمادالدين باقي ويزاي خود را دير دريافت كرد ولي مقاله اش را قبلا فرستاده بود و از من خواست كه آن را در كنفرانس بخوانم.
ميلاني از افرادي همچون شيرين عبادي، عبدالكريم سروش، حسين بشيريه، سيمين بهبهاني، اعظم طالقاني، عبدالكريم لاهيجي، خان بابا تهراني، علي انصاري، هرمز حكمت، لاري زايمن و جرج شولتز وزير خارجه اسبق آمريكا به عنوان شركت كنندگان در كنفرانس «دموكراسي در ايران» نام برد و خاطرنشان ساخت: در آخرين ميزگرد اين كنفرانس من، لاري زايمن، هرمز حكمت و جرج شولتز وزير خارجه اسبق آمريكا شركت داشتيم و يك ساعت و نيم در مورد سياست خارجي آمريكا درايران صحبت كرديم. نويسنده «معماي هويدا» دليل تكان دهنده بودن مقاله سيمين بهبهاني را چنين توصيف كرد: گمان داشتند شكست هاي جنبش اصلاح طلبي سبب شده دست راستي ها دررژيم ]جمهوري اسلامي[ دست بالا را پيدا كنند.
سيمين بهبهاني از ترانه سرايان مبتذل زمان طاغوت و مسئول اين امر در وزارت فرهنگ و هنر آن رژيم بود. نهضت دموكراسي خواهي به عنوان استراتژي برخي جريانات مدعي اصلاحات برگزيده شده است. آمريكا هم در حال استقرار دموكراسي در عراق مي باشد!اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved