سه شنبه 6 مرداد 1383

روزنامه نگاران ايرانی دست خود را به نشانه اعتراض بستند

بي بي سي 6/5/1383_دوشنبه 26 ژوئيه 2004

روزنامه نگاران به نشانه اعتراض به تعطيلی روزنامه ها دست خود را با طناب بستند
گروهی از روزنامه نگاران ايرانی که به خاطر توقيف روزنامه هايشان توسط قوه قضائيه کار خود را از دست داده اند، روز دوشنبه 26 ژوئن به نشانه اعتراض، دست های خود را با طناب بستند.
به گزارش ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، اين اقدام روزنامه نگاران، در حاشيه يک "تريبون آزاد" که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در محل انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران در تهران ترتيب داده بود، صورت گرفت.

اين روزنامه نگاران، تا پيش از تعطيلی روزنامه وقايع اتفاقيه در اين روزنامه کار می کردند. تعداد زيادی از آنها نيز پيش از انتشار وقايع اتفاقيه، در ساير روزنامه های اصلاح طلب که آنها نيز به حکم قوه قضائيه جمهوری اسلامی توقيف شده اند کار می کردند.

در جريان تريبون آزاد روز دوشنبه، تعدادی از روزنامه نگاران و چهره های سياسی به سخنرانی پرداختند.

جلوگيری از اشتغال روزنامه نگاران

عمادالدين باقی، روزنامه نگار در اين برنامه گفت "اکنون نقض آزادی بيان به فاز جديدی وارد شده و آن جلوگيری از اشتغال روزنامه‌ نگاران است."

وی افزود: "اين مساله می ‌تواند يک سند در مجامع بين ‌المللی باشد که ايران به تعهدات خود نسبت به ميثاق های بين ‌المللی اجتماعی و فرهنگی عمل نمی ‌کند."

عيسی سحرخيز، عضو شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نيز در اين مراسم نسبت به آنچه آن را نبود امنيت شغلی برای روزنامه ‌نگاران ايرانی خواند اعتراض کرد، و گفت: "اگرچه دولت حرف قانونگرايی می ‌زند، اما برخی، قانون مطبوعات و قانون اساسی را زير پا می‌ گذارند."

شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح و وکيل تعدادی از پرونده های سياسی جنجالی، ديگر سخنران اين مراسم بود که در سخنانی کنايه آميز گفت "در گذشته، درست ‌ترين اخبار روزنامه ‌ها اخبار مجالس ترحيم بود" و افزود: "در گذشته به عشق خواندن روزنامه بيرون کيوسک روزنامه ‌فروشی‌ ها صف می ‌بستيم و زمانی ناراضی از مطالب روزنامه ‌ها و اکنون بايد دوباره به خواندن صفحه‌ ترحيم روزنامه‌ها اکتفا کنيم!"

خانم عبادی گفت: "دموکراسی ضرورت اجتناب ‌ناپذير اين دوران است و هيچ جامعه ‌ای بدون دموکراسی دوام نمی ‌آورد و آزادی بيان رکن اصلی دموکراسی است."

قوه قضائيه ايران در سال های اخير بيش از يکصد نشريه را توقيف کرده و اعتراض های گوناگون داخلی و بين المللی نيز تا کنون تغييری در شيوه برخورد اين قوه با روزنامه ها و روزنامه نگاران ايجاد نکرده است.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved