دوشنبه 5 مرداد 1383

'پايان اعتصاب غذای زندانيان سياسی'

گفتگو با راديو بي بي سي يکشنبه 25 ژوئيه 2004_4/5/1383
تلفيق فايل صوتي و متن


ناصر زرافشان از جمله زندانيانی است که در اعتصاب غذا هستند
هما زرافشان، همسر ناصر زرافشان از زندانيان سياسی ايران، به بی بی سی گفت که قرار است زندانيانی که در زندان اوين دست به اعتصاب غذا زده اند، در پايان روز يکشنبه (25 ژوئيه) به اعتصاب خود خاتمه دهند.
او گفت که روز يکشنبه با همسرش در زندان ملاقات کرده است.

خانم زرافشان همچنين تاکيد کرد که اعتصاب غذای زندانيان سياسی بوده و در نيمه تيرماه به مناسبت بزرگداشت سالگرد "فاجعه کوی دانشگاه" آغاز شد.
اين درحالی است که روز جمعه (23 ژوئيه) انجمن دفاع از زندانيان ايران در بيانيه ای ضمن درخواست از زندانيان برای پايان اعتصاب، سياسی بودن اين اعتصاب را رد کرد.
عما الدين باقی، دبير انجمن، در اين خصوص به بی بی سی گفت که اقدام زندانيان سياسی نبوده است و در حمايت از پيمان پيران دانشجوی زندانی، صورت گرفته است.

زندان به دليل محدوديت‌هايي كه دارد اگر افراد دچار مشكلات حادي شوند از لحاظ سلامتشان امكانات زندان براي رسيدگي بسيار محدود است و ممكن است مشكلاتي ايجاد شود و اصل بر اين است كه زندانيان بتوانند از سلامت خود مراقبت نمايند از طرفي خانواده‌هاي آنان هم نگران بودند به همين جهت تشخيص داديم تقاضا كنيم از زندانيان براي اينكه به اعتصاب خودشان پايان دهند.
بي بي سي: گويا درخواستي را تنظيم كرده‌ايد جهت وضعيت خانواده يكي از زندانيان، خانواده پيمان پيران مشكل چيست و مشكل را با چه كساني در ميان گذاشتيد؟
باقي: اصل مشكل ايشان همان طور كه در بيانيه انجمن هم اشاره‌اي شده اين است كه ايشان كارمند بازنشسته آموزش و پرورش است و خانه سازماني كه در اختيار مصطفي پيران بوده بايستي تحويل آن سازمان دولتي مي‌شده و پس از بازنشستگي ايشان، سازمان اخطار مي‌داد ولي خانواده قادر نبودند آنجا را ترك كنند هم به دليل مشكلات مادي كه داشتند و هم به دليل اينكه خود مصطفي پيران و پسرشان مدتي در زندان بودند و شرايط‌شان به گونه اي نبود كه اين جابه‌جايي را انجام دهند. سرانجام وزارت آموزش و پرورش با حكمي قضايي خانه را تخليه كردند و وسايل را به جاي ديگر انتقال دادند و پدر آقاي پيران بازداشت شد.
بي بي سي: شما فكر مي‌كنيد هدفي كه به خاطر آن اعتصاب غذا صورت گرفت قابل رسيدن است؟
ج: هدف، هدف سياسي نبوده در واقع پيمان پيران وقتي خبر تخليه خانه پدرش را مي‌شوند به عنوان اعتراض دست به اعتصاب مي‌زند و چند تا ديگر از دوستان زنداني‌اش در همبستگي با ايشان دست به اعتصاب مي‌زنند. لذا اين هدف هدفي نبود كه با اعتصاب به آن دست پيدا كنند ضمناً به دليل اينكه اين در آستانه هجدهم تيرماه بود يادبود هجدهم تير را به انگيزه‌هاي خود اضافه كردند ولي نهايتاً يك نوع همبستگي بود و هدف سياسي نداشت.

اما خانم زرافشان به بی بی سی گفت که مساله آقای پيران پس از شروع اعتصاب زندانيان مطرح می شود.
بي بي سي :چندی پيش حکمی برای تخليه خانه مسکونی پدر پيمان پيران، کارمند بازنشسته آموزش و پرورش، صادر شد.

انجمن دفاع از زندانيان ايران در بيانيه خود گفته است از آنجا که مصطفی پيران و فرزندش پيمان پيران مدتی را در زندان بودند و توانايی اقتصادی جابجايی محل سکونت را نداشتند، امکان تخليه خانه برای آنان وجود نداشته است.

اما سرانجام با حکم آموزش و پرورش (مالک ساختمان) حکم تخليه صادر می شود و پدر خانواده نيز به دليل واکنش‌های اعتراض آميزش بازداشت می شود.

بر اساس اين بيانيه پيمان پيران در اعتراض به اين حوادث دست به اعتصاب غذا می زند و جمعی از زندانيان نيز به او می پيوندند.

اين بيانيه تاکيد می کند که "موضوع اعتراض سياسی نبوده و بيشتر جنبه اجتماعی و انسانی داشته است."

اعلام اعتصاب غذا

خبر اين اعتصاب ابتدا از سوی شيرين عبادی، وکيل ايرانی و برنده جايزه صلح نوبل منتشر شد.

او گفت که گروهی از زندانيان سياسی در ايران در اعتراض به فشاری که به گفته آنها از سوی مقام ها بر خانواده هايشان اعمال شده است دست به اعتصاب غذا زده اند.

ناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل های زنجيره ای سال 1998، احمد باطبی، پيمان پيران، از دانشجويان زندانی، و برخی ديگر از دانشجويان زندانی از جمله کسانی هستند که دست به اعتصاب غذا زده ند.

مقامات قضايی و سازمان زندان های ايران وقوع اين اعتصاب غذا را که کرارا تکذيب کرده و آن را شايعه خواندند.

به گفته خانم عبادی آقای زرافشان گفته که علت اعتصاب غذا اعلام همدردی با خانواده آقای پيمان پيران و همچنين در حمايت از زندانيان سياسی و دانشجويان دربند و واقعه 18 تير است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved