شنبه 3 مرداد 1383

موضع انجمن دفاع از حقوق زندانيان واداره‌كل زندان‌هاي تهران


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ‌٠٢/٠٥/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اعتصاب غذاي تعدادي از زندانيان در يكي از زندان‌ها از اعتصاب‌كنندگان تقاضا كرد تا به اين اقدام خود پايان دهند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بيانيه‌ي اين انجمن آمده است: «طبق اطلاعات دريافت شده توسط انجمن، در پي تخليه‌ي خانه سازماني پدر يكي از زندانيان (پيمان پيران) تعدادي از زندانيان بند يك اوين براي همبستگي با اين زنداني به اعتصاب غذا دست زده‌اند. از آن‌جا كه طبق اطلاع، دو تن از اعتصاب كنندگان در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برند، انجمن دفاع از حقوق زندانيان تقاضا مي‌كند كه در اسرع وقت به اعتصاب خويش پايان دهند تا موجبات نگراني خانواده و دوستانشان فراهم نشود. زندانيان با توجه به موقعيت خاص زندان بايد بيش از هر چيز، مراقبت سلامتي خود باشند.»

اين انجمن در ادامه‌ي اطلاعيه‌ي خود با اعلام آمادگي‌اش براي پيگيري اين مساله آورده است: «چندي پيش خانه‌ي مسكوني پدر اين زنداني تخليه شد و از آن‌جا كه او و فرزندش مدتي را در زندان بودند و توانايي اقتصادي جابجايي محل سكونت را نداشتند، امكان تخليه خانه براي آنان وجود نداشت. با سپري شدن دو سال از پايان مهلت قانوني اقامت در خانه‌ي سازماني و اخطاريه‌هاي سازمان مربوطه، سرانجام در اوايل تيرماه سال جاري آن سازمان اقدام به تخليه‌ي خانه‌ي مسكوني كرد و پدر اين زنداني نيز به دليل واكنش‌هاي اعتراضýآميز بازداشت شد، در نتيجه اين زنداني هم در اعتراض به حادثه‌ي پيش آمده دست به اعتصاب زد و چند تن ديگر از زندانيان بند يك اوين نيز به همراه او اعتصاب كردند.»

در پايان نمابر ارسالي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تاكيد شده كه «موضوع اين اعتراض، سياسي نبوده و بيشتر جنبه‌ي اجتماعي و انساني داشته است و اميد است با همكاري دست‌اندركاران امور، اين مشكل به زودي رفع شود.»

هم‌چنين رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز با اشاره به اطلاعاتي كه از سوي خانواده‌هاي برخي زندانيان و هم‌چنين از طريق تماس تلفني با خود آنها مبني بر اعتصاب غذايشان در اوين كسب كرده، خواهان شكستن اين اعتصاب شد.

عمادالدين باقي با اشاره به اين‌كه هدف اين اعتصاب‌ها، سياسي نبوده است، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در پي تخليه‌ي منزل پدر يك زنداني كه خانه‌اي سازماني از سوي آموزش و پرورش بوده و مهلت قرارداد آن به پايان رسيده و بازداشت پدرش، او در اعتراض به اين عملكرد، اعتصاب غذا مي‌كند و چند تن از زندانيان نيز جهت همدردي با او - به‌ويژه به علت آن‌كه خانواده‌ي او از توانايي مالي چنداني برخوردار نيستند - اقدام به اعتصاب غذا كرده‌اند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اين اعتصاب غذا جنبه‌ي نوع‌دوستانه داشته است، مدعي شد: طي مدت حدود 3 هفته كه از مدت اين اعتصاب غذا مي‌گذرد، يكي دو تن از زندانيان به بهداري منتقل شده‌اند.

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به وضع نابسامان خانواده‌ي اين زنداني، خواهان آزادي پدر وي شد و از زندانيان معترض خواست تا در اسرع وقت به اعتصاب خود پايان دهند و بيش از اين موجبات ناراحتي خانواده‌هايشان را فراهم نكنند.

به گزارش ايسنا چندي پيش روابط عمومي اداره‌ي كل زندان‌هاي استان تهران در پي ادعاي يكي از سايت‌هاي خبري مبني بر اعتصاب غذاي برخي از زندانيان در بازداشتگاه اوين، اين ادعا را تكذيب كرد.

اداره‌ي كل زندان‌هاي استان تهران اعلام كرد: «طي چند روز گذشته هيچ‌گونه اعتصاب غذايي در بازداشتگاه اوين صورت نگرفته است و خبر يكي از سايت‌ها در اين مورد كذب محض است. متاسفانه مدتي است يكي از سايت‌ها با درج اخبار دروغين در مورد بازداشتگاه اوين سعي در ناآرام نشان دادن جو اين بازداشتگاه داشته است در صورتي كه وضعيت بازداشتگاه اوين كاملا آرام است.»


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved