سه شنبه 23 تیر 1383

اعتراض رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نسبت به حاشيه دادگاه آقاجري

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران‌٢٠/٠٤/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق
عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به حضور عده‌اي كه در مقابل دادگاه و در راهروهاي طبقه‌ي سوم دادگاه امروز آقاجري شعار «مرگ بر آقاجري» سر مي‌دادند، پرسيد آيا نبايد اين عده را به جرم اغتشاش و اهانت اخراج و يا بازداشت كرد؟ آيا كسان ديگري مي‌توانند در حمايت از آقاجري چنين كاري كنند؟ اگر نه چرا؟
وي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نسبت به شيوه‌ي عمل افراد ياد شده و عدم برخورد با آنان اعتراض كرد و گفت: به نظر من اقدام آنان برنامه‌ريزي شده بود تا روحيه‌ي متهم را تخريب و تضعيف كنند. اگرچه آقاجري بيدي نيست كه با اين بادها بلرزد. از طرف ديگر ممكن بود اين عملكرد اغتشاشگران، خانواده و دوستان آقاجري را به واكنش بكشاند؛ به طوري كه دادگاه علني امروز متشنج شودو منجر به غير علني شدن دادگاه شود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved