دوشنبه 22 تیر 1383

بيانيه شماره (3) انجمن دفاع از حقوق زندانيان

بر اساس اطلاعات دريافتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان‏، آقاي حشمت ‌الله طبرزدي كه از تاريخ 1/4/1382 تاكنون در بازداشت بسر مي برد در اعتراض به بلاتكليفي پرونده و طولاني شدن بازداشت موقت خود از 7 مرداد 83 دست به اعتصاب غذا زده است.
از آنجا كه حفظ سلامتي زندانيان يكي از دغدغه هاي اصلي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است، از آقاي طبرزدي درخواست مي‌كند به اعتصاب غذا و نگراني‌هاي خانواده و دوستان خويش نسبت به تهديد سلامتي‌اش پايان دهد. اين انجمن، ضمن دفاع از حق رسيدگي عادلانه به پرونده آقاي حشمت الله طبرزدي و پايان دادن به بلاتكليفي و بازداشت موقت وي از مقامات قضايي مربوطه مي‌خواهد خواسته‌هاي وي را مورد توجه قراردهند. بديهي است انجمن دفاع از حقوق زندانيان موضوع را به كميته ارجاع داده و پيگيري هاي لازم را انجام خواهد داد.
طبق اصل 32 قانون اساسي متهم را مي‌توان 24 ساعت دربازداشت موقت نگهداشت، سپس بايد پرونده به يك دادگاه صالحه ارجاع شود و طبق اصل 168 قانون اساسي به صورت علني و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد.

انجمن دفاع از حقوق زندانيان
23/5/83


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved