جمعه 2 مرداد 1383

درخواست انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي پايان اعتصاب زندانيان بند يك زندان اوين


به دنبال انتشار گزارش‌هاي متفاوت درباره اعتصاب غذاي جمعي از زندانيان زندان اوين، انجمن دفاع از حقوق زندانيان اطلاعات خود در اين زمينه را منتشر و از زندانيان تقاضاي پايان دادن به اعتصاب را مي‌نمايند.
طبق اطلاعات دريافت شده توسط انجمن، در پي تخليه خانه سازماني پدر پيمان پيران دانشجوي زنداني، تعدادي از زندانيان بند يك اوين بعنوان همبستگي با پيمان پيران و نيز به خاطر يادبود 18 تير از روز 14 تير‌ماه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. از آنجا كه طبق اطلاع، دو تن از اعتصابيون در وضعيت نامناسبي به سر مي‌برند، انجمن دفاع از حقوق زندانيان تقاضا مي‌كند كه در اسرع وقت به اعتصاب خويش پايان دهند تا موجبات نگراني خانواده و دوستانشان فراهم نشود. زندانيان با توجه به موقعيت خاص زندان بايد بيش از هر چيز، مراقب سلامتي خود باشند.
انجمن در همين حال، آمادگي خود را براي پيگيري مشكل پيش آمده براي خانواده پيران اعلام مي‌دارد.
گفتني است چندي پيش خانه مسكوني پدر پيمان پيران دانشجوي زنداني تخليه شد مصطفي پيران كارمند بازنشسته آموزش و پرورش و ساكن خانه‌سازماني بود كه طبق قرار‌داد بايد دو سال پيش تخليه مي‌شد. از آنجا‌كه مصطفي پيران و فرزندش پيمان پيران مدتي را در زندان بودند و توانايي اقتصادي جابجايي محل سكونت را نداشتند، امكان تخليه خانه براي آنان وجود نداشت . با سپري شدن دو سال از پايان مهلت قانوني اقامت در خانه‌سازماني و اخطاريه‌هاي وزارت آموزش و پرورش، سرانجام در اوايل تير‌ماه سال جاري اين وزارتخانه اقدام به تخليه خانه مسكوني كرد و مصطفي پيران پدر خانواده نيز به دليل واكنش‌هاي اعتراض آميزش بازداشت شد. پيمان پيران در اعتراض به حادثه پيش آمده دست به اعتصاب زد و چند تن ديگر از زندانيان بند يك اوين نيز به عنوان همبستگي با او اعتصاب كردند. بنابر‌اين، منشا اعتراض صرفاَ سياسي نبوده و بيشتر جنبه اجتماعي و انساني داشته است و اميد است با همكاري دست‌اندركاران امور، اين مشكل به زودي مرتفع گردد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved