پنجشنبه 29 مرداد 1383

درخواست جمعی از یاران مهندس طبرزدی برای پایان اعتصاب غذا


جناب آقاي مهندس طبرزدي

دورد بر شما،

از زماني كه اعتصاب غذاي شما در زندان اوين آغاز شده همراهان شما و اعضاي جبهه دمكراتيك ايران ضمن اينكه از به خطر افتادن سلامتي تان در عذاب هستند اما تلاش كرده اند تا با شما همراه و آماده كمك هاي سياسي و معنوي شوند، هيچ درخواستي از جنابعالي براي شكستن اعتصاب غذا نداشته اند اما اينك كه آقاي دكتر حسين باقرزاده فعال سياسي در خارج از كشور، با اعلام نگراني از به خطر افتادن سلامتي تان ، درخواست پايان دادن به اعتصاب غذا را مطرح نمود و امروز نيز انجمن دفاع از زندانيان در ايران به مسئوليت عماد الدين باقي و كانون مدافعان حقوق بشر ( خانم شيرين عبادي ، محمد شريف، محمد علي دادخواه ، سيف زاده, عبدالفتاح سلطاني, مجيد پور استاد ) چنين درخواستي را مطرح مي نمايند ما نيز ناچاريم از شما تقاضا كنيم به اعتصاب غذاي خود كه به بيستمين روز خود نزديك مي شود پايان دهيد. چرا كه شايد با اعتصاب غذاي طولاني مدت كه به مرگ حتمي منجر مي شود به رژيم ضربه سختي وارد شود. اما قطعا سلامتي شما و وجود شما بيش از اينها براي مبارزات آزاديخواهانه لازم است.
با اين حال ما اعتراضات خود را مبني بر همراهي با خواسته هاي شما و ساير مبارزان دربند پيگيري خواهيم كرد.


پيروز و پايدار باشيد

حسن زارع زاده اردشير ، سخنگو و مسئول تشكيلات جبهه دمكراتيك ايران
بينا داراب زند ، دبير واحد فرهنگي جبهه دمكراتيك ايران
بهروز جاويد تهراني عضو مركزيت جبهه متحد دانشجوئي
حسين هراتي نژاد نماينده جبهه دمكراتيك ايران در هلند
به نمايندگي از تعدادي اعضاي جبهه دمكراتيك ايران و جبهه متحد دانشجوئي
83/5/25اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved