شنبه 17 مرداد 1383

در پي شكايت وزارت اطلاعات از نويسنده‌ي ”تراژدي دموكراسي در ايران“ عمادالدين باقي در دادگاه حاضر شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران ‌١٧/٠٥/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عمادالدين باقي به دنبال شكايت وزارت اطلاعات از او، صبح امروز در دادگاه حاضر شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي كه چندي پيش از سوي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران احضار شده بود، امروز به همراه وكيل مدافع خود براي ارائه‌ي برخي توضيحات به قاضي پرونده‌اش، در اين شعبه حاضر شد.

باقي پس از حضور نزد قاضي اسلامي در خصوص دليل احضار خود به خبرنگاران گفت: موضوع اتهام، شكايت وزارت اطلاعات از كتاب من با عنوان «تراژدي دموكراسي در ايران» است؛ من در اين باره به رييس دادگاه توضيح دادم كه تاكنون در مورد اين كتاب دو بار دادگاهي شده‌ام؛ يك بار در شعبه‌ي 1410 دادگاه عمومي تهران و يك بار در دادگاه انقلاب.

وي افزود: البته در آن زمان نيز در دادگاه انقلاب سوال كردم كه مگر مي‌شود براي نگارش يك كتاب دو بار حكم داده شود كه در آنجا پاسخ دادند « دادگاه عمومي از بعد نشر اكاذيب به اين موضوع پرداخته و ما از بعد امنيتي به آن مي‌پردازيم».

باقي هم‌چنين اظهار داشت كه در جلسه‌ي امروز قاضي اسلامي از وي خواسته تا نسخه‌اي از حكم دادگاه انقلاب را برايش بياورد تا ببيند آيا حكم مزبور ناظر به محتويات اين كتاب بوده يا خير.

بر اساس اين گزارش جعفر همايي ناشر كتاب «تراژدي دموكراسي در ايران»‌ نيز امروز به شعبه‌ي 1083 احضار شده بود كه رسيدگي به پرونده‌ي وي به بعد از رسيدگي به پرونده‌ي باقي موكول شد.
در عين حال خبرنگار حقوقي ايسنا اطلاع يافت كه در صورت ارائه‌ي مدرك مستدلي از سوي باقي به دادگاه، مبني بر صدور حكمي درباره‌ي اين كتاب در گذشته، شعبه‌ي 1083 ديگر به اين موضوع رسيدگي نخواهد كرد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved