دوشنبه 12 مرداد 1383

احضار ي ديگربه دادگاه

بايد 17 مردادماه در دادگاه حاضر شوم


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران‌١١/٠٥/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عمادالدين باقي از احضار خود از سوي شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران خبر داد و افزود: پيرو اين احضاريه بايد 17 مردادماه در اين شعبه حاضر شوم.

وي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در متن احضاريه‌ موضوع احضار «به شرح مندرج در پرونده» قيد شده است، البته از آن‌جا كه تاكنون پرونده‌اي در شعبه‌ي 1083 نداشته‌ام به نظر مي‌رسد كه اين، احضاريه‌ي جديدي باشد.

باقي با بيان اين كه پس از آزادي خود تاكنون سه بار در دادگاه انقلاب و سه بار در دادگاه عمومي حاضر شده است، ادامه داد: در حال حاضر منتظر حكم آخرين دادگاهم - كه اتهام مطرح در آن «توهين به مقامات و تشويش اذهان عمومي» است- هستم، البته در دادگاه آن پرونده به علت حضور نداشتن هيأت منصفه كه آن را بر خلاف موازين قانوني مي‌دانستم، از خود هيچ دفاعي نكردم


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved