دوشنبه 6 مهر 1383

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپايي به ايران


بيانيه شماره (4)

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره سفر هيات حقوق بشر اتحاديه اروپايي به ايران

در روزهاي آخر شهريور ماه سال جاري هياتي با عنوان كميته حقوق بشر اتحاديه اروپايي در ادامه مذاكرات دو جانبه اروپا و ايران در زمينه حقوق بشر به ايران سفر كرد. اين سفر با پوشش تبليغاتي وسيعي همراه بود. با وجود وعده‌ها و قرارهاي قبلي براي ديدار با نهادهاي غير دولتي و مستقل حقوق بشر در ايران و لزوم تحقق اين امر متاسفانه اين بار نيز همچون گذشته اين سفر در چارچوب مذاكرات و مراودات سياسي بين دولت ها صورت گرفت و ملاقاتي با نهادهاي ذي‌صلاح و مستقل انجام نشد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن اعتراض به اين روش كه به وجه المصالحه شدن حقوق بشر و تبديل آن به موضوع و ابزاري در روابط و معاملات سياسي و اقتصادي بين دولت‌ها مي‌انجامد با اين پرسش مواجه است كه چگونه مي توان از طريق نهادهاي دولتي به ارزيابي درستي از وضعيت حقوق بشر در كشورها نايل شد؟ آيا رسيدگي به موضوع حقوق بشر و مذاكره با NGO‌هاي حقوق بشري را تابع توافق دولت‌ها كردن بي‌اعتنايي ورزيدن و تحقير نهادهاي مدني نيست؟
ما انتظار داريم علاوه بر ديدار با سازمان ها و شخصيت هايي كه طرف ملاقات بوده اند، در راستاي اعتلاي حقوق بشر فعالان مستقل حقوق بشر نيز طرف گفتگو قرار گيرند.

1 مهر 1383
22Sep 2004


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved