جمعه 27 شهریور 1383

سفر هيات حقوق بشر از سوي اتحاديه اروپا به ايران


رادیو فردا 26/6/83
هیاتی از کارشناسان حقوق بشر که از سوی اتحادیه اروپا به تهران اعزام شد، روز شنبه با هیات مدیره کانون وکلا ملاقات می کند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید اعزام این هیات و مذاکره آن با نهادهای غیردولتی در ایران نتیجه کوشش های فعال حقوق بشر است که از اتحادیه اروپا به خاطر عدم تماس کافی با سازمان های غیردولتی انتقاد کرده بودند. دروری دایک، مسئول سازمان عفو بین الملل نیز در مصاحبه با رادیوفردا می گوید امیدوار است این هیات علاوه بر حمایت از چهره ها و نهادهای شاخص مدافع حقوق بشر نظیر عمادالدین باقی ، شیرین عبادی، و عبدالفتاح سلطانی و دیگران، باعث شود که اتحادیه اروپا موضعی شبیه موضع کانادا در باره نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کند.

نازي عظيما (راديو فردا): يک هيات حقوق بشر از سوي اتحاديه اروپا به ايران سفر کرد. قرار است روز شنبه هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز با اين هيات ديدار و گفتگويي داشته باشد که بی شک مساله حقوق بشر در ايران، موضوع اصلی مذاکرات میان این دو گروه خواهد بود. دروری دايک Drewery Dyke، مسئول سازمان عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران مي گويد: سازمان او از اين سفر استقبال مي کند و اميدوار است اين هيات علاوه بر حمايت از چهره ها و نهادهاي شاخص مدافع حقوق بشر در ايران موجباتي را فراهم کند که باعث شود مجمع عمومي سازمان ملل موضعي همسو با مواضع کانادا درباره وضع حقوق بشر در ايران آغاز کند.
دروری دايک (مسئول سازمان عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران): هيات اعزامي حقوق بشر در ديدار کنوني از ايران مرکب از دو نماينده است که در طرحهايي در ارتباط با قانونمندي در ايران فعاليت دارد. سازمان عفو بين الملل مطمئنا از اين نوع همکاري در زمينه ايجاد ظرفيتهاي قانوني در نهادهاي غير دولتي و قوه قضاييه استقبال مي کند. آنچه سازمان عفو بين الملل به راستي خواهان است، توجه بيشتر به مدافعان حقوق بشر در ايران است، زيرا با در نظر گرفتن محدوديتهاي قانوني که اين نهادها متحمل مي شوند، به نظر ما بسيار بسيار مهم است که از حضور و نقش مدافعان حقوق بشر مانند عمادالدين باقي يا گروه وکلايي که با شيرين عبادي، عبدالفتاح سلطاني، محمد علي دادخواه و ديگران همکاري مي کنند حمايت شوند. با وجود اين عفو بين الملل همچنان اعتقاد دارد که چنين همکاري نبايد مانع از موازيني شود که از سوي شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا اعلام شده است که اعلام مي دارد چنين فعاليتهايي در چارچوب جامعه مدني و حمايت از قانونمندي در ايران نبايد مانع از آن شود که مجمع عمومي سازمان ملل و يا کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اين موارد اعلام موضع کنند. عفو بين الملل معتقد است که در حال حاضر اتحاديه اروپا بايد با همکاري کانادا موضعي واقع گرايانه و موثر در زمينه حقوق بشر در ايران اتخاذ کند.

ن. ع.: اما عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر و عضو سابق کانون وکلاي ايران از اين که هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا به ايران در اين سفر خود قرار است با نمايندگان نهادهاي غير دولتي مدافع حقوق بشر، آزادي بيان و مطبوعات ديدار کند استقبال مي کند.

عبدالکريم لاهيجي: سفري است که هفته گذشته آغاز شد، يعني روز دوشنبه اينها کارشان را در تهران شروع کردند، مدت سفر يک هفته تا ده روز است، دو تن از طرف اتحاديه اروپا رفتند به ايران براي گفتگو با نمايندگان جوامع مدني.

امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): آيا با شما تماسي داشتند؟

عبدالکريم لاهيجي: از طريق فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر هم با تماس گرفتند و به آنها توصيه کرديم که با سازمانهاي حقوق بشر به ويژه کانون مدافعان حقوق بشر و ديگر نهادهاي جوامع مدني در ارتباط با آزادي مطبوعات مثل انجمن خبرنگاران، آزادي قلم، کانون نويسندگان، کانون وکلاي دادگستري آزادي دفاع و گروههاي مدافع حقوق بشر تماس بگيرند و اينطور که ديروز به ما خبر دادند تا روز دوشنبه آينده در ايران خواهند بود و در جستجوي مخاطب خواهند بود براي انجام ماموريتشان. با توجه به اين که در گذشته هميشه يکي از اعتراضات ما به اتحاديه اروپا اين بود که با سازمانهاي حقوق بشر به ويژه با نهادهاي داخلي مدافع حقوق و آزاديها در تماس نيستند و به خاطر همين هم در آخرين نشستي که در تهران بود يادتان هست حتي فدراسيون بين المللي جوامع حقوق بشر هم دعوت نشد، همچينن که Human Rights Watch و کميسيون بين المللي حقوقدانها هم دعوت نشدند و فقط عفو بين الملل بود که حضور داشت، ما فکر مي کنيم که در اثر اعتراضهاي ما اين يک نوع به اصطلاح فتح بابي است که اتحاديه اروپا آغاز کرده براي گفتگو با نهادهاي جوامع حقوق بشري در ايران.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved