یکشنبه 22 شهریور 1383

بيانيه فعالان سياسي درباره شهیدداود کریمی

پروانه سوخت شمع فرو مرد و شب گذشت
اي واي من كه قصـه دل ناتمــام ماند

جانباز شهیدداود کریمی ازمیان ما رفت اما بسیاری ارزش‌هایش ماند و او را ماندگارکرد.
خیلی‌ها بعد ازپیروزی انقلاب با واژه جهاد آشنا شدند؛ اما او آن زمان که هنوز بویی از پیروزی‌و قدرت و مکنت نبود و ارمغان مبارزه یا مرگ بود یازندان پا به این عرصه گذاشت، بسیاری ازمبارزین پس از پیروزی از ادامه راه بازماندند، یا درقدرت وثروت و شهرت استحاله شدند و یابه سهم‌خواهی افتادند و یا سردرگریبان عزلت کشیدند؛ اما او همچنان بر ادامه راه پای فشرد،
از بنیانگذاران سپاه بود اما برای دفاع از کیان کشور و پاسداری از عدالت نه وسیله جاه و حفظ قدرت؛ که دیدیم زندگیش را در جنگ باخت و در زمان اشغال کشور روز از شب و سر از پا نمی‌شناخت، فرمانده بود اما چون سربازی می‌نمود، در جنگ بود اما همچنان به آموزش و پژوهش در مبانی عقیدتی بها می‌داد.
خانه‌اش از عبدل‌آباد به فرمانیه و زعفرانیه نرفت و تا توان در بدن داشت از دسترنج خود نان خورد. کارگاه تراش کاریش را شرکت یک لقمه نان نام نهاد و هیچ‌گاه برای نام و نان، وجدان و ایمانش را نفروخت.
و هرگز از پاسداری به رانت خواری افول نکرد و تا آخرین نفس با عزت و افتخار زیست، با همه سوابق و خدماتش که می‌توانست برمسندی بالا نشیند و به مکنتی بسیاردست یابد، همان كسي كه در دهه اول انقلاب در عرصه‌هاي جنگ فرمانده بود و از بنيانگذاران سپاه به شمار مي‌آمد در دهه دوم انقلاب وقتی با بی‌عدالتی روبروشد و حقیقت را در خطر دید، به اعتراض برخاست وسلول زندان را بر قربانی کردن حقیقت ترجیح داد.
در هر برهه‌ای از زمان، قشری و جریانی با او همراه بود، از همین رو در سوگ او همه نیروهایی که به رغبت کنار هم نمی‌نشینند، گرد هم آمدند و خود را صاحب عزا دانستند. داود که در سراسر عمرش برای این ملت و این آئین تلاش کرد با مرگ خود نیز حماسه‌ای ملی آفرید. هر چند گروهي كه به داود كريمي بي‌مهري‌ها ورزيده بود تلاش كرد با مصادره سوگواريش برگذشته پوشش نهد. نسلي كه حماسه انقلاب استقلال طلبانه و آزاديخواهانه سال 1357 را آفريد اما به دلايل و عوامل گوناگوني از قبيل منفعت‌خواهي يا حقيقت‌خواهي، جاه‌طلبي يا منافع ملي، خودكامگي يا ضد خودكامگي پراكنده و چندپاره شده بود هركدام جزيي از هويت، پيشينه و ارزش‌هاي دوره انقلاب را در وجود داود متبلور ديدند و از همين رو او به نقطه تلاقي و اشتراك يك نسل تبديل شد.
ما براي گراميداشت او كه گراميداشت ارزش‌‌هاي رنگ باخته اعتقادي و ايثارگري‌هاي دوران جنگ در دفاع و همچنين آزادي و آزادمنشي است در مجلس هفتم او در حسينيه حجت نازي‌آباد عصر يكشنبه 22/6/83 ساعت 16 تا 18 به سوگ مي نشينيم.
هاشم آقاجري .محمد آزادي. مرضيه آذرافزا. مسعود آقايي. يدالله اسلامي. محمدرضا اسماعيلي. حمزه اسماعيلي. محمدعلي اياذي. مصطفي ايزدي. جليل امجدي. علي اكرمي. حبيب الله اميري. مرتضي اميري جرقويه‌اي. حميد احراري. زهرا ابراهيمي. سيدكاظم اكرمي. علي افصحي. كريم امان. عبدالله اسفندياري. حسين اعتمادي. رضا احمدي. عمادالدين باقي. ابوالفضل بازرگان. فرشته بازرگان. محمد نويد بازرگان. سيد اكبر بديع زادگان. محمدحسين بني اسدي. صفا بيطرف. مجتبي بديعي. محمد بهزادي. احمدعلي برهاني. مصطفي برزگر. محمدباقر باقريان نژاد. امين بزرگيان. محمد بسته‌نگار. پروين بختيارنژاد. رحمت‌الله برهاني. محمود پيش‌بين. حبيب‌الله پيمان. مسعود پدرام. مرتضي توكل. غلامعباس توسلي. محمد توسلي. رضا تهراني. وفا تابش. مصطفي تاج‌زاده. مصطفي تنها. مجيد تولايي. محمد توكل. عبدالرضا تاجيك. مجيد جابري. فريده جمشيدي. جلال جلالي‌زاده. صادق جوادي حصار. حميد‌رضا جلايي‌پور. محمد چاوشي. جواد چشمه‌نور. حسين چهره‌ساز تهراني. محسن چيني فروشان. حميد حاج عبدالوهاب. فاطمه حقيقت‌جو. مرتضي حاجي. سعيد حجاريان. حسين حريري. ابوالفضل حكيمي. عبدالكريم حكيمي. مجيد حكيمي. مصطفي حمصيان. سيدرضا حسيني‌امين . الياس حضرتي. احمد حاتمي يزد. علي خدابخش. جواد خرمي مقدم. حميدرضا خزائي. هادي خانيكي. محمود خيراللهي. ناصر خالقي. سيدمحمد خسرويان. مصطفی درایتی . محمود دردكشان. سعيد درودي. پروين دفتري. محمد دادفر. بهمن رضاخاني. مصيب رواني. احمد رضايي. حسين رفيعي. حسن رباطي. عبدالله رمضان‌زاده. رضا رئيس طوسي. محمدجواد روح. محمد رهبر. مهدي رحمانيان. سيدمحمد رضوي. سيدرضا رضوي. عليرضا رجائي. احمد زيدآبادي. پرويز زندي‌نيا. عزت‌الله سحابي. فريدون سحابي. جعفر سعيديان‌فر. سيدرضا سيدزاده. سعيده سعيدي. عباس سقائي. عيسي سحر‌خيز. ابوالقاسم سرحدي‌زاده. محمد شيخي. اصغر شاپوريان. مهدي شفيعي. محسن شريف زاده. حسين شاه حسيني. ابراهيم شاكري. محمود شمس‌الواعظين. تقي شامخي. نصرالله صالحي نجف‌آبادي. احمد صيام‌پور. جلال صمصامي فرد. علي صالح آبادي. فيروزه صابر. هاشم صباغيان. احمد صدر حاج سيدجوادي. كيوان صميمي. فضل‌الله صلواتي. محمود صلواتي. طاهره طالقاني. اعظم طالقاني. محمد طاهري. سيدحسن طباطبائي. امير طيراني. عبدالله طوطيان. حسين طوسي. محمد عطريانفر. صادق عبادي. عليرضا علوي‌تبار. محمدجعفر عمادي. محمود عمراني. حسن عرب‌زاده. محمدرضا علي حسيني. محمد حسن عليپور. حسين عطاران. محمد عاصمي. سيداحمد عظيمي. سيد محمد غرضي. علي اصغر غروي. علي غفراني. مهدي غني. اميرعباس فخرآور. محمود فيض. مهدي فرهودي. غفار فرزدي. نادر قيداري. مصطفي قنادها. عظيم قيم اماني. احمد قابل. هادي قابل. نظام‌الدين قهاري. محمد قوچاني. فاطمه كمالي احمد سرايي. عليرضا كرماني. هوشيار كرمعلي. محسن كديور. منوچهر كديور. مهران كرمي. مرتضي كاظميان. عبدالعلي كفعمي. احسان كمالي. علي‌اصغر كيميايي‌فر. عبدالرحمان كاكازاده. عبدالرحيم كركه‌آبادي. فاطمه گوارائي. عبدالله گودرزي. لطفي. بيژن گل افرا. محسن محققي. مصطفي مسكيني. غلامرضا مسموعي. خسرو منصوريان. محمود مومني. سيد احمد مجيدي. احمد منتظري. سعيد منتظري. محمد جواد مظفر. سهيل معيني. سيدمحمد كاظم موسوي بجنوردي. مصطفي ملايري. مقدس. سيدمحمد ميلاني. محمد ميرمحمد صادقي. بدرالسادات مفيدي. حسين مفيد. محسن ميردامادي. حجت الله ميرزايي. كرم ميرزايي. ابوالفضل موسويان. لطف‌الله ميثمي. قاسم ميقاتي. محمد محمدي اردهالي. محمد حسين محمدي رهناني. سعيد مير‌زاده. سعيد مدني. مرضيه مرتاضي لنگرودي. نرگس محمدي. علیرضانامدارحقیقی. سيدحميد نوحي. نعيمي‌پور. محمود نعيم پور. غلامحسين نادي. سيدمجيد نوحي. ابوالفضل نجفي ليواري. حسنعلي نوري‌ها. محمود نكوروح. محمد نصر اصفهاني. مصطفي همتيان. محمدهادي هاديزاده يزدي. عليرضا هندي. ناصر هاشمي. سيد هادي هاشمي. احسان هوشمند. سيدعباس يزدان‌فر. ميرمحمود يگانلي. ابراهيم يزدي.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved