چهارشنبه 15 مهر 1383

دلايل ممانعت از خروج عماد باقی

سايت دريچه وابسته به اقتدارگرايان.چهارشنبه 15 مهر 1383- 2004-10-05
دلايل ممانعت از خروج عماد باقی
دريچه - در پی جلوگيری از سفر عمادالدين باقی به اروپا و آمريکا برای سخنرانی به دعوت کميته حقوق بشر اروپايي و توقيف گذرنامه وی که اعتراض او را در فرودگاه نيز به دنبال داشته است .برخی از منابع سفر وی را در راستای جنگ روانی شديد آمريکا عليه ايران بر روی مسئله حقوق بشر ارزيابی کرده و پناهندگی او را نيز پس از پايان پروژه تبليغی عليه ايران همزمان با اجلاس شورای حکام در نوامبر محتمل دانسته اند . لازم به تذکر است برخلاف عرف مسافرت های اينچنينی در اين سفر خانواده آقای باقی نيز همراه او در حال خروج از کشور بوده اند. هنوز منابع رسمی دليل آشکاری را برای لغو سفر او ارايه نکرده اند.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved