جمعه 10 مهر 1383

همسر مجتبي ميثمي پيگيري وضعيت همسرش از سوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان را خواستار شد


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران‌٠٨/٠٧/١٣٨٣
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از مراجعه‌ي همسر مجتبي ميثمي به اين انجمن براي پيگيري وضعيت همسرش خبر داد.

فريده غيرت در اين زمينه به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: همسر مجتبي ميثمي با مراجعه به انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام كرد كه 34 روز است از وضعيت همسرش بي‌خبر است و از انجمن خواست تا وضعيت همسرش را پيگيري كند.

وي تصريح كرد: بهراميان، وكيل مدافع ميثمي وضعيت موكلش را پيگيري كرده و موفق نشده تا اين لحظه كاري انجام دهد و اعلام كرده است كه با توجه به اينكه نتوانسته تا به حال ميثمي را ملاقات كند، هرگونه اقراري كه از وي گرفته شود، از درجه‌ي اعتبار ساقط است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved