جمعه 10 مهر 1383

انجمن دفاع و مرخصی فخراور برای تدفین پدر


شرق پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۳
اميرعباس فخرآور در مرخصى

شرق: اميرعباس فخرآور فعال سياسى كه دوران محكوميت ۸ ساله خود را طى مى كند، روز گذشته در پى درگذشت پدرش با وثيقه۵۰ ميليون تومانى و سه كفيل به مرخصى آمد. پدر اميرعباس فخرآور روز سه شنبه در جاده ساوه و در يك حادثه رانندگى درگذشت، در اين حادثه برادر وى نيز دچار ضربه مغزى شد. فخرآور كه امكان تأمين وثيقه براى مرخصى جهت حضور در مراسم تدفين پدرش را نداشت ضمن تماس با عمادالدين باقى رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از او درخواست كمك كرد. لذا عمادالدين باقى و دو تن ديگر (از جمله پدر احمد باطبى به عنوان كفيل) ضمن تامين وثيقه لازم زمينه حضور فخرآور را در مراسم تدفين پدرش مهيا كردند. گفتنى است مهرداد حيدرپور، داماد اين خانواده نيز كه در زندان به سر مى برد، احتمالاً امروز براى شركت در مراسم ترحيم آن مرحوم به مرخصى مى آيد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved