جمعه 8 آبان 1383

قطعنامه پارلمان اروپا در مورد بازداشت هاي اخير روزنامه نگاران و فعالان اينترنت و ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران


پارلمان اروپا پنجشنبه 7 آبان 1383 [2004.10.28] با 105 راي موافق، صفر راي مخالف و 6 راي ممتنع، با در نطر گرفتن مدارکي درباره بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سايت هاي اينترنتي، حکم اعدام و مسئله محکوميت افراد نابالغ در ايران و عدم اجازه سفر به خارج از کشوربراي شهروندان ايراني، قطعنامه اي صادر کرد

پارلمان اروپا پنجشنبه 7 آبان 1383 [2004.10.28] با 105 راي موافق، صفر راي مخالف و 6 راي ممتنع ، با در نطر گرفتن مدارکي درباره بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سايت هاي اينترنتي، حکم اعدام و مسئله محکوميت افراد نابالغ در ايران و عدم اجازه سفر به خارج از کشوربراي شهروندان ايراني، قطعنامه اي صادر کرد.
در مدارک پارلمان اروپا در اين زمينه ها از بازداشت شدگان ماه هاي اخير در رابطه با سايت هاي اينترنتي و در مورد ممنوع الخروج بودن افراد نيز براي نمونه از عمادالدين باقي نام برده شده است.
در قطعنامه ضمن اشاره به حکم مرگ براي عاطفه رجبي 16 ساله به عنوان فرد نابالغ، آمده است که چنين احکامي مي بايست متوقف شده و اصلاحات قضايي در اين مورد صورت گيرد.

در قطعنامه فوق ضمن محکوم کردن بازداشت روزنامه نگاران آمده است که پارلمان اروپا از سازمان هاي ايراني مي خواهد تا تمامي بازداشت شدگان اخير مطبوعات و ديگر عرصه هاي آزادي انديشه را آزاد کرده و از دستگيري اعضاي خانواده هاي روزنامه نگاران دست بردارند.

همچنين حکم ممنوع الخروج بودن بسياري از شهروندان ايراني مي بايست هر چه سريع تر برداشته شود.

پارلمان اروپا از مجلس ايران مي خواهد که آزادي مطبوعات و قانون جرائم در ايران را با قوانين بين المللي حقوق سياسي و حقوق شهروندي، تطبيق داده به ويژه تمامي قوانين جزايي در مورد آزادي بيان و مطبوعات را ملغا کنند.


کميسيون اروپا پيشرفت هاي ممکن را در ايران زير نظر خواهد گرفت و به طور جدي نقض حقوق بشر در ايران را درچارچوب مذاکرات حقوق بشر مابين اروپا و ايران مورد بحث قرار خواهد داد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved