شنبه 9 آبان 1383

موضعگيري روزنامه جمهوري اسلامي درباره مقاله اعدام و جايزه شجاعت مدني

(روزنامه جمهوري اسلامي، پنجشنبه، 7 آبان 1383/ 28 اكتبر 2004)
ستون جهت اطلاع

عمادالدين باقي كه به دليل همكاري با روزنامه‌ها زنجيره‌اي و نوشتن مطالب در جهت ضديت با نظام جمهوري اسلامي اخيرا از طرف يك موسسه صهيونيستي ـ آمريكايي برنده يك جايزه 50 هزاردلاري شده بود ولي از خروج وي از كشور براي دريافت اين جايزه جلوگيري بعمل آمد، با ارسال مقاله‌اي براي يك كنفرانس غربي كه مدعي است مبارزه با اعدام را پيگيري مي‌كند، وظيفه خود در ضديت با نظام را به انجام رسانيد. راديو فردا وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) از اين كنفرانس گزارش مي‌داد تصريح كرد باقي در مقاله خود جمهوري اسلامي ايران را متهم كرده است كه اعمالي را در قوانين جزايي خود جرم تلقي مي‌كند كه در بيشتر كشورهاي جهان آن اعمال را ناپسند محسوب مي‌كنند. باقي همچنين در گزارش خود براي كنفرانس مونترال كانادا ادعا كرده است در حكومت مذهبي ايران كه بيش از حكومتهاي غير مذهبي داعيه اخلاق و معنويت دارد، نرخ بزهكاري بالا و در نتيجه نرخ مجازات اعدام آن هم اعدام افراد زير 18 سال بالاست! اشكالي كه باقي به قوانين جزايي ايران گرفته در واقع به اين معني است كه مثلا چون عملي مانند زنا در جوامع غربي عمي ناپسند محسوب مي‌شود و نه جرم، پس اين عمل در قوانين جزايي ايران نيز نبايد جرم محسوب شود!
براي مشاهده اصل خبر و تشخيص تحريفات روزنامه جمهوري اسلامي اينجا را كليك كنيد.
(2-1)


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved