سه شنبه 12 آبان 1383

انقلاب اسلامي در ايران و انجام آن، از ديد دو فعال زمان انقلاب


راديو فردا2/11/2004
ع.س.: آقاي خميني وقتي که وارد ايران شدند، در يک حرکت نمادين به بهشت زهرا رفتند. آقاي خميني قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چند بار گفت که رژيم گذشته قبرستان ها را آباد کرد و ايران را خراب کرد. امروز که 25 سال از انقلاب مي گذرد، ما مي بينيم که قبرستان هاي ايران يکي از آبادترين بخش هاي...

دکتر حسين لاجوردي: طنز روزگار است، ضمن اين که بايد اذعان کرد وقتي که به سال 57 نگاه مي کنيم (25 سال پيش)، يک سري آمارها و مسائلي مطرح مي شود که هيچ کدام واقعيت نداشت. يعني در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي از 100 هزار کشته و تعداد بيشتري معلول و مجروح بحث مي شود، بجث از کشتار 17 شهريور مي شود، چند هزار در مورد 15 خرداد مي شود، هيچ کدام اين ها واقعيت نداشت و ما مي بينيم که زماني که مهندس بازرگان به نخست وزيري مي رسد، در آن مدت معاونت انقلاب تشکيل مي شود، و اعلام مي کنند که به خانواده هر آن کسي که در انقلاب از بين رفته است 100 هزار تومان پول مي دهند (آن موقع هم 100 هزار تومان يک معني داشت)، مي بينيم که در کل ايران ششصد و خرده اي نفر مراجعه مي کنند! اين بررسي را من هم به شخصه در ايران کردم. در مرگ و مير سال 57 تمام کساني که تير خورده بودند، چه انقلابي و چه غير انقلابي، حتي آقاي هويدا و ارتشبد نصيري و غيره هم که با تير کشته شده بودند، کل کشته شدگان لنقلاب که تير خورده بودند از سوي من 759 نفر بود، دفتر نخست وزيري در آورده بود 600 و چند نفر.

ع.س.: دکتر احمدي درباره ارقام رسمي دولت جمهوري اسلامي درباره کشته شدگان دوران انقلاب که بر اساس اظهارات آيت الله خميني 100 هزار نفر بوده است، مي گويد:

دکتر رامين احمدي: آن روزها و قتي که ايشان اين طوري مي گفت، واقعا ما جوان ها همين طور فکر مي کرديم. يعني بچه هاي هم سن و سال ما در آن دوره واقعا تصوري که داشتند از رژيم شاه، يک رژيمي بود که انسان هاي بسياري را کشته بود و ايران را تبديل به قبرستان کرده بود. البته اين توي ذهن ما بود و از پشت اين به اصطلاح عينک خاص سياسي و اجتماعي که به اوضاع نگاه مي کرديم، و دوره اي بود که همه جوان بوديم، هيجان انقلاب و تحول بود و همه دلشان مي خواست که يک نظام ديکتاتوري برود و به جايش آزادي و غيره بيايد. ولي خوب، اين نظام عملا نشان داد که به هر حال در جنايت بسيار بسيار بي محاباتر و بي باکتر عمل مي کند تا رژيم شاه. اين ها در يک دوره کوتاه (دو هفته) در زندان اوين بين هشت تا ده هزار، اين جوري که الان تخمين زده مي شود، از زندانيان سياسي را يک جا قتل عام کردند و نمونه اين کشتارها که در رژيم شاه اصلا سبقه نداشته است و حتي به هر حال آمار ارقامي که منتشر کرده است و تحليلي که آقاي عمادالدين باقي که خودش از انقلابيون است، انتشار داده است اخيرا نشان مي دهد که واقعا تمام قتل ها و کشتارهاي سياسي دوره شاه يک درصد کوچکي هم از اين کشتارهاي بعد از انقلاب را تشکيل نمي دهد. بنابراين من فکر مي کنم که ما آن دوره اين تصور را داشتيم، آقاي خميني هم از اين تصور جوانان و ملت به هر حال استفاده مي کرد و بهره برداري سياسي مي کرد به نفع خودش، ولي واقعيت چيز ديگري بود.

ع.س.: زمان انقلاب گفته مي شد که انقلاب اسلامي انقلابي اخلاقي و معنوي است. 25 سال از انقلاب مي گذرد، امروز معنويت و اخلاق در جامعه چه وضعي دارد؟ دکتر رامين احمدي در اين باره مي گويد:

دکتر رامين احمدي: به نظر مي آيد که واقعا قرباني بزرگ انقلاب همين معنويت بوده است، براي اين که جامعه به نظر مي آيد که خسارات بزرگي را متحمل شده است از اين نظر با از دست رفتن آن ارزش ها و اخلاق به صورتي که به هر حال در دوره انقلاب شاهدش بوديم که جامعه داشت با خودش و جوان ها داشتند، اين واقعا دردناک است. به نظر مي آيد که يک مقداري اين اخلاق آخوندي خودش را در سطح جامعه تسري داده است و در تک تک مردم ما به يک نوعي، يک نوع آخوند کوچک ظاهر شده است به طريقي که مردم اعتقاد خودشان را به اخلاق و معنويات مذهب به کلي از دست داده اند و متاسفانه به همه آرمان هايي که يک دوره اي براي نسل من خيلي آرمان هاي عزيزي بودند و به خاطر حاضر بودند جوان ها جان خودشان را بدهند، حالا نسبت به آن ها اکثريت بسيار بدبين و بي اعتنا شده است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved