پنجشنبه 21 آبان 1383

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه رسيدگي به وضعيت زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي را خواستار شد.

خبرگزاري دانشجويان ايران - 21/8/1383
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه رسيدگي به وضعيت زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي را خواستار شد.

فريده غيرت، سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اين انجمن با ارسال نامه‌اي به رييس قوه‌ي قضاييه با توجه به حسن‌نظر ايشان در خصوص زندانياني كه در حال حاضر در زندان به سر مي‌برند، چه سياسي و چه غيرسياسي نسبت به مرخصي نيامدن و عدم استفاده آنها از حقوق قانوني‌شان مانند وبلاگ‌نويسان و ملي‌مذهبي‌ها، مسائلي را متذكر شده است.

وي با بيان اينكه در اين نامه به اصل دفاع و حضور وكيل در دادگاه توجه شده است، گفت: در اين نامه نسبت به وضعيت وبلاگ‌نويسان و طولاني شدن بازداشت‌هاي موقت برخي از آنها انتقاد شده است. همچنين در قسمتي از اين نامه بر آزادي درايتي، مزروعي، قريشي و وطني‌خواه تأكيد داشتيم كه خوشبختانه آثار آن را شاهديم.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved