سه شنبه 17 آذر 1383

بيانيه گزارشگران بدون مرز در اعتراض به محكوميت جديد باقي


بيانيه گزارشگران بدون مرز در اعتراض به محكوميت جديد باقي
16/9/1382
محکوميت تعليقي باقي مي تواند هر لحظه به حبس قطعي تبديل شود و در اصل شمشير داموکلسي ست بر سر اين روزنامه نگار تا وی را وادار به سکوت کنند. در طي ماه های اخير عمادالدين باقي با نوشتن مقالات متعدد در روزنامه های اصلاح طلب شرق و ياس نو به دفاع از آزادی بيان و موازين حقوق بشر در ايران پرداخته است

بيانيه گزارشگران بدون مرز در اعتراض به محكوميت جديد باقي
16/9/1382

محکوميت تعليقي باقي مي تواند هر لحظه به حبس قطعي تبديل شود و در اصل شمشير داموکلسي ست بر سر اين روزنامه نگار تا وی را وادار به سکوت کنند. در طي ماه های اخير عمادالدين باقي با نوشتن مقالات متعدد در روزنامه های اصلاح طلب شرق و ياس نو به دفاع از آزادی بيان و موازين حقوق بشر در ايران پرداخته است


گزارشگران بدون مرز مراتب نارضايي خود را از محکوميت عمادالدين باقي روزنامه نگار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب به يکسال زندان تعليقي اعلام ميدارد و از مقامات قضايي ايران خواهان تضمين سلامت ايرج جمشيدی سردبير روزنامه ی آسيا است که از ماه ها پيش در زندانهای ايران "ناپديد" شده است.


شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران، عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم نمود. جلسه دادگاه در آبان ماه و همزمان با حضور آقای ليگابو گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در تهران، برگزار گرديد. آقای باقي در باره ی اين دادگاه گفته اند "اين مضحكه ترين دادگاه در سالهاي اخيربود، دادگاهي كه از اول تا آخر فقط دو نفر بوديم، من و قاضي، در حاليكه نام قاضي را هم تا پايان كار نمي دانستم و او حاضر نشد خود را معرفي كند . اين دادگاه فقط چند جمله و چند دقيقه بود. من گفتم دادگاه غير قانوني و خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسي است و دفاع نمي كنم رئيس دادگاه هم آنرا ثبت كرد و گفت از نظر ما دادگاه برگزار شده و راي خود را صادر مي كنيم" و رای دادگاه در پنجشنبه١٣ آذر ١٣٨٢ اعلام گرديد. محکوميت تعليقي باقي مي تواند هر لحظه به حبس قطعي تبديل شود و در اصل شمشير داموکلسي ست بر سر اين روزنامه نگار تا وی را وادار به سکوت کنند. در طي ماه های اخير عمادالدين باقي با نوشتن مقالات متعدد در روزنامه های اصلاح طلب شرق و ياس نو به دفاع از آزادی بيان و موازين حقوق بشر در ايران پرداخته است.

عمادالدين باقي پس از نزديک به سه سال حبس و در پايان محکوميت اش در هفده بهمن سال گذشته و همزمان با ديدار کريس پاتن کميسر روابط خارجي کميسيون اروپا از ايران از زندان آزاد شد. روزنامه نگار فتح، نشاط، در ٩ خرداد ١٣٧٩ در پی احضار به دادگاه به اصطلاح « مطبوعات » دستگير گرديد. در ٢٧ تير به اتهام « اقدام بر عليه امنيت ملي و نشر اکاذيب » به هفت سال و نيم زندان محکوم گرديد. در دوم آبان١٣٧٩و در دادگاه تجديد نظراين حکم به سه سال تقليل يافت. عمادالدين باقي را برای انتشار مقاله ای در روزنامه ی توقيف شده ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ که درآن، با نگاهي نو از اسلام، به نفی مجازات اعدام پرداخته بود و انتشار مقالاتي در افشای قتل های سياسي در ايران، قتل روشنفکران و مخالفان آزاديخواه، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه نگار، و داريوش و پروانه ی فروهر، در سال ١٣٧٧ که به « قتل های زنجيره ای »معروف شدند، و مجموعه مقالات در کتاب " تراژدی دمکراسي در ايران" محکوم و زندانی شد. عمادالدين باقي و همکار دربند ش، اکبرگنجي در اطلاع رساني از اين جنايات که بعضی از عاملين آن از بلند پايگان دستگاه امنيتي رژيم محسوب مي شوند، نقش مهمي ايفا نمودند. علي فلاحيان وزير سابق اطلاعات، سپاه پاسداران،وزارت اطلاعات و راديو تلويزيون دولتي ايران از جمله شاکيان پرونده ی عمادالدين باقي هستند.

گزارشگران بدون مرز همچنين نگران سرنوشت ديگر روزنامه نگاران ايراني در بند است. نرگس محمدی، همسر تقي رحماني اعلام کرده است که " آخرين ملاقات با همسرش در ١٣ آبان ماه بوده و از سي و دو روز پيش هيج خبری از وی ندارد" تقی رحمانی روزنامه نگار هفته نامه توقيف شده اميد زنجان، رضا عليجانی سردبير محله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز و بنياد فرانسه در سال 2001، هدی صابر عضو تحريريه ايران فردا، در ٢٥خرداد ماه دستگير شدند. و تا امروز وکلای آنها موفق به ديداربا آنها نشده اند. اتهامات اين روزنامه نگاران که شش ماه است در "بازداشت موقت" بسر مي برند مشخص نشده است.

گزارشگران بدون مرز نگراني شديد خود را از "ناپديد" شدن ايرج جمشيدی در زندان جمهوری اسلامي اعلام مي دارد. سردبير روزنامه ی آسيا دريكشنبه ١٥ تير ماه دستگير گرديد و چندين هفته است که خبری از وی در دست نيست.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که : ايران امروز « بزرگترين زندان روزنامه نگاران » در خاورميانه است، يازده روزنامه نگار در پشت ميله های زندان بسر می برند.

تعدادی از روزنامه نگاران زنداني در زندان اوين، در اختيار دادستان تهران سعيد مرتضوی و سپاه پاسداران قرار دارند و در همان مکاني زنداني هستند که زهرا کاظمي بازجويي و به قتل رسيده است.

براي ديدن اصل خبر اينجا را كليك كنيد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved