یکشنبه 13 دی 1383

انجمن دفاع از حقوق زندانيان حمايت از نامزدى شيرين عبادى را تكذيب كرد

روزنامه شرق یكشنبه ۱۳ دى ۱۳۸۳ - ۲۰ ذيقعده ۱۴۲۵ - ۲ ژانويه ۲۰۰۵ ص1

شرق: عماد الدين باقى رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام كرد كه اين انجمن در امور سياسى و انتخاباتى فعاليت نمى كند. وى با تكذيب خبر حمايت ۱۴ تشكل حقوق بشرى از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسى از نامزدى خانم شيرين عبادى براى رياست جمهورى آينده اعلام كرد: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان نهادى ، غير دولتى و غير سياسى است و در امور سياسى، انتخاباتى و حزبى دخالتى ندارد و صرفاً يك نهاد حقوق بشرى است.» باقى گفت: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطلقاً در هيچ ائتلاف انتخاباتى شركت نمى كند و ضمن احترام به شخصيت و جايگاه خانم عبادى اعلام مى كند خبرى كه در اين زمينه در برخى رسانه ها منتشر شده، نادرست است» گفتنى است روز گذشته يكى از روزنامه هاى انگليسى زبان چاپ تهران نوشته بود ۱۴ تشكل حقوق بشرى از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نظر دارند از شيرين عبادى براى انتخابات آينده رياست جمهورى دعوت و حمايت به عمل آورند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved