شنبه 19 دی 1383

بد رفتاري با زندانيان


گفتگو با راديو فرانسه پنجشنبه 17 دي 1383
راديو فرانسه: انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه اي خطاب به رئيس قوه قضاييه اعمال رفتار هاي خشن شهروندي عليه زندانيان اعتراض كرده است.آقاي عمادالدين باقي شما رئيس اين انجمن هستيد ابتدا بفرماييد در حال حاضر وضعيت زندان ها در ايران چگونه است و بطور كلي با زندانيان چه رفتاري مي‌شود؟
باقی :مدتي بود كه در مورد زندانيان سياسي بدرفتاري‌ها كاهش پيدا كرده بود اما متاسفانه در گزارشات اخير ملاحظه كرديد كه روش هاي گذشته، تهديد زنداني و ضرب و شتم زنداني دوباره برگشته يكي به اين دليل است كه در حال حاضر نظارتي در كار نيست . به نظر مي‌رسد كه كساني كه در پشت ديوار دست به اين كارها مي زنند گويا خيالشان از مجلس هفتم راحت است آنها ديدند كه حتي قتل زهرا كاظمي هم اتفاق افتاد اما كسي زورش نرسيد كه متهم اصلي را به محاكمه بكشاند. عجيب‌تر اينكه اينها باخودشان نمي انديشند بالاخره زنداني كه مورد فشار روحي يا جسمي قرار مي‌گيرد روزي از زندان آزاد مي شود و اين رفتارها را افشا مي‌كند.
راديو فرانسه : جناب آقاي باقي اگر ممكن است در مورد اين نامه اخير انجمن به رئيس قوه قضاييه آيت الله شاهرودي بفرماييد كه چه مواردي باعث شد كه اين نامه را بفرستيد؟
باقی:محورهاي اصلي نامه يكي اين است كه در ابتدا كه تاكيد شده كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان بنابر اساسنامه خودش يك نهاد غير سياسي و غير انتفاعي و يك نهاد غير دولتي و مستقل و حقوق بشري است .محور دوم نامه اشاره‌اي است به وضعيت زندانيان عادي و غير سياسي كه دربازداشت‌گاه‌ها با آنها بد رفتاري مي شود و علاوه برآن كودكان و نوجواناني كه بازداشت مي شوند بسياري از آنها از رفتارهايي كه در بازداشت‌گاه با آنها مي شوند شكايت دارند. محور سوم در مورد زندانيان مطبوعاتي وبلاك‌نويسان و فعالان سياسي است كه در چند ماه اخير بازداشت شده‌اند و به هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي مراجعه كردند علاوه بر آن تعدادي از آنها به انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم مراجعه كردند وگزارشاتي درباره آنچه اتفاق افتاده بود و برخي از گزارش‌ها بسيار ناراحت كننده و تكان دهنده بود به ما ارائه دادند ما هم وظيفه خودمان دانستيم كه اين را منعكس كنيم. مهمترين مطلب در اين نامه طرح يك پرسش بود پرسش اين بود كه افرادي بازداشت مي شوند و در شرايطي كه فقط متهمان و بازجويان حضور دارند با آنها بدرفتاري مي شود اينها بعد از اينكه آزاد مي شوند و اعلام مي كنند مجددا به اتهام نشر اكاذيب و افترا تحت پيگرد واقع مي شوند در واقع پرسش ما اين بوده كه چگونه مي شود اثبات كرد كه يك متهمي مورد شكنجه قرار گرفته يا خير چون اين متهم بيرون كه مي آيد هيچ شاهدي هم ندارد جز خودش و بازجويي كه در واقع خصم اوست و به عنوان متشاكي محسوب مي شود هر چند كه اميدي نداريم كه آقاي شاهرودي پاسخ دهند چون نامه قبلي ما هم بي‌پاسخ ماند .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved