پنجشنبه 8 بهمن 1383

تقديرخانواده هواپيما ربايان محكوم به اعدام

روزنامه شرق دوشنبه12/11/1383 صفحه اخر

با سپاس و تشكر فراوان از جناب آقاي عمادالدين باقي، وكيل پرونده جناب آقاي سيد محمود طباطبايي و از مسئولين مركز مراقبت بعد از خروج حاج آقاي محسني و آقاي حسيني و همچنين از انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از كليه دست اندر كاران روزنامه شرق كه الحق نهايت جديت و سعي و كوشش فراوان در رابطه با پرونده متهمين خالد حرداني و فرهنگ و شهرام پورمنصوري مبذول نموده تشكر و قدرداني مي‌نماييم.
خانواده پورمنصوري ـ خالد حرداني
1383/11/16


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved