یکشنبه 11 بهمن 1383

نشريه شما:خشنودي باقي

نشريه شما،ارگان هيات موتلفه پنج شنبه ، 8 بهمن 1383، شماره 398، ص 2

خبر: عمادالدين باقي در مقاله‌اي، از توقف حكم اعدام سه متهم هواپيما ربايي اظهارخشنودي كرد. وي كه به كرات مخالفت خود را با اجراي حكم اعدام بيان داشته و سعي مي‌كند آن را به دستورات اسلامي منتسب نمايد، به نظر فقهاي سنتي داير بر لزوم توقف احكام اسلامي نظير قصاص، حدود، تعزيرات و زندان در غيبت امام معصوم اشاره كرده است. او اين موضوع را ناشي از وسواس وافر آن فقها درباره حرمت خون و جان انسان‌ها مي‌داند.
نظر: اين سه متهم، به اتفاق افراد ديگري قصد داشتند يك هواپيما را در مسير بندرعباس دبي بربايند و پس از مقاومت مسئولين حفاظت هواپيما، با آنها درگير شدند و در نهايت پس از يك نبرد مسلحانه موفق نشدند كه هواپيما را بربايند و دستگير شدند. دادگاه نيز سه تن از متهمان را به محاربه محكوم كرد و حكم اعدام براي آنها صادر نمود كه با استفاده رئيس قوه قضائيه از اختيارات خود، اجراي حكم متوقف گرديد. اما آنچه كه آقاي باقي به بهانه اين موضوع و درمخالفت با اجراي حكم اعدام نوشته‌اند بر خلاف نظر امام راحل (ره) رهبر انقلاب و مراجع ديني مي باشد. ضمن آنكه توقف اجراي احكام الهي، باعث تجري مفسدان و محاربان در به خطر انداختن امنيت اجتماع خواهد شد و بدون شك اهتمام و وسواس به جان و مال انسانها، دليلي واضح بر اجراي احكام الهي درباره كساني است كه امنيت اجتماع را به مخاطره مي‌اندازند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved