جمعه 7 اسفند 1383

دفاع از حقوق زندانيان به طور يكسان را خواستاريم

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان:
دفاع از حقوق زندانيان به طور يكسان را خواستاريم
فراتر از اجراي قوانين و مقررات، خواسته‌اي نداريم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران 02-25-2005 7/12/83
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان تاكيد كرد كه اين انجمن دفاع از حقوق زندانيان به طور يكسان را خواستار است و روش آن نقد و چاره‌انديشي است و فقط استيفاي حقوق زندانيان را مي‌خواهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عمادالدين باقي روز پنجشنبه طي سخناني در يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه تهران، يادآور شد كه انجمن متبوعش با همكاري مشترك انجمن دفاع از حقوق زندانيان و انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران و با وجود محدوديت‌ها و موانع، تكليف را از خود ساقط نكرده و با تشكيل نشست‌هايي به مسايل زندانيان مي‌پردازند.
وي تاكيد كرد: انجمن خواسته‌اي خارج از اجراي قوانين و مقررات ندارد و تنها اجراي درست قوانين و مقررات را خواستاريم. اين انجمن يك نهاد غيرسياسي است؛ به اين معنا كه قلمرو فعاليت‌هاي مسايل حقوق بشري وسيع‌تر و فراتر از فعاليت‌ها و مسايل سياسي است.
باقي زنداني را به عنوان امانتي در سازمان زندان‌ها دانست و گفت: سازمان زندان‌ها‌ موظف است در راستاي حقوقي كه در دست دارد، حداقل در حد جزئي حقوق الزامي زندانيان را اجرا كند و از طرف ديگر مهم‌ترين هدف انجمن، آموزش و ترويج و شناساندن حقوق افراد و زندانيان است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved