چهارشنبه 19 اسفند 1383

مجله جامعه نو لغو امتياز شد


مجله جامعه نو نشريه‌اي روشنفكري بود و دغدغه جمع‌ كردن ميان دين و عقل مدرن را داشت.
صاحب امتياز و مدير مسئول اين مجله خانم فاطمه كمالي احمدسرايي همسر عمادالدين باقي است.
نخستين شماره جامعه نو در تاريخ دي ماه 1380 عرضه شد . چندي بعد فاصله انتشار آن را با موافقت هيئت نظارت بر مطبوعات از هفته نامه به ماهنامه تبديل كرد و از سال 1381 به عنوان ماهنامه منتشر گرديد.
در پي انتشار نامه مدير مسئول جامعه نو به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مطبوعات سه شنبه 18 اسفند كه در آن اعلام كرده بود شماره جديد جامعه نو به چاپ سپرده شده است و خواستار تعيين تكليف گرديده بود ساعت 7 بعد از ظهر روز همان روز خارج از ساعت اداري نامه اداره كل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد به نمايندگي از هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو امتياز مجله ابلاغ شد. اين در حالي بود كه ادله مندرج در نامه ابلاغ شده در مورد لغو امتياز مجله پيش از آن در نامه مدير مسئول به وزير ارشاد كه در مطبوعات به چاپ رسيد نادرست خوانده شده و با ذكر جزييات نشان داده‌است كه نشريه جامعه نو به هيچ وجه مشمول ماده 16 قانون مطبوعات نشده است و در آن نامه آمده است كه دليل واقعي لغو امتياز مجله دليل سياسي است. وي در نامه‌اي كه پيش از ابلاغ لغو امتياز انتشار داده است خبر از ديدار و گفتگويي با آقاي محسني اژه‌اي عضو نظارت بر مطبوعات نيز داده بود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved