پنجشنبه 20 اسفند 1383

روزنامه نشاط رفع توقيف شد

بي بي سي 09 مارس 2005

ده ها روزنامه مستقل و اصلاح طلب در سالهای اخير به حکم قوه قضائيه تعطيل شده اند
به گزارش ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، ديوان عالی کشور، بالاترين مرجع قضايی ايران در پی رسيدگی به پرونده روزنامه توقيف شده نشاط، حکم توقيف اين روزنامه را نقض کرده است.
روزنامه مستقل نشاط در سال 1378 توقيف شد.

دادگاه در آن زمان اتهام اين روزنامه را زير سوال بردن اصول اسلام و انتقاد از رهبر ايران، از طريق چاپ مقالات، عنوان کرده بود و اگرچه اتهام دوم بعدها رفع شد اما روزنامه که ابتدا به صورت موقت توقيف شده بود، ديگر هرگز اجازه انتشار نيافت.

روزنامه نشاط، بعد از روزنامه های "جامعه" و "توس" سومين روزنامه ای بود که توسط تيم سردبيری مشابه و بعد از تعطيلی روزنامه های ياد شده، راه اندازی شد.

اکنون ديوان عالی ايران احكام صادرشده‌ دادگاه بدوی و تجديدنظر را نقض كرده است.

نشاط دوباره منتشر می شود

لطيف صفری مديرمسئول روزنامه نشاط که پس از توقيف اين روزنامه محاکمه و مدتی را نيز در حبس گذرانده بود، به ايسنا گفته كه در فرصت مناسب بار ديگر روزنامه نشاط را منتشر خواهد کرد.


"قاضی حکم توقيف نشاط و زندانی کردن مسئولان روزنامه بايد عزل و محاکمه شود"، گفتگو با ماشاء الله شمس الواعظين سردبير نشاط در زمان توقيف - برنامه جام جهان نما

آقای صفری گفته که برای راه اندازی دوباره اين روزنامه از همکاران قديمی خود دعوت به کار کرده است.

بطور شفاهى به دادگسترىها گفته شد که تلاش شود در موضوع مطبوعات، تنها با کسانى که تخلف کرده اند، برخورد شود


محمود هاشمی شاهرودی

سيد محمد سيف ‌زاده، وكيل روزنامه‌ نشاط نيز گفته "دادنامه‌ ای كه 5 سال قبل عليه اين روزنامه صادر شده بود، نقض شده و به موجب دادنامه‌ای كه از جانب شعبه‌ 35 ديوان عالی كشور صادر شده، كليه اتهامات و محدوديت‌هايی كه در ارتباط با روزنامه نشاط در دادگاه بدوی و تجديدنظر تحميل شده و همچنين مجازات تعيين‌شده برای لغو امتياز اين روزنامه به دنبال نقض دادنامه، نقض شده است."

اتهام "توهين به مقدسات" که اتهام اصلی روزنامه نشاط بود، پس از انتشار مقاله ای درباره "قصاص" به قلم عمادالدين باقی به اين روزنامه وارد و نهايتا منجر به تعطيلی آن شد.

آقای سيف ‌زاده، در اين مورد می گويد "عليرغم آنكه (در آن زمان) 11 نفر از مجتهدان كه تعدادی از آنها دارای رساله بودند مقاله را واجد اهانت به ائمه نمی ‌دانستند، اما دادگاه بدوی و تجديدنظر بدون توجه به اين مسأله حكم توقيف روزنامه و بازداشت عمادالدين باقی و لطيف صفری و ماشا الله شمس‌ الواعظين (سردبير روزنامه) را صادر كرد."

عمادالدين باقی نويسنده مقاله قصاص حدود 30 ماه را در زندان گذراند.

ماشاء الله شمس الواعظين در صورت انتشار مجدد بار ديگر سردبير نشاط خواهد شد.

آقای شمس الواعظين، در مصاحبه با بی بی سی از نقض حکم توقيف روزنامه نشاط استقبال کرد.

وی نيز پس از توقيف اين روزنامه 19 ماه را در زندان گذراند.

آقای شمس الواعظين می گويد با توجه به نقض حکم دادگاه بدوی و دادگاه تجديد نظر، او و دو نفر ديگر (لطيف صفری و عمادالدين باقی) خواهان اعاده حيثيت و جبران خسارت مالی خواهند شد و شکايت خواهند کرد


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved