چهارشنبه 26 اسفند 1383

ابراز نگراني کميته جهاني پاسداري از مطبوعات از روزگار دست اندرکاران رسانه هاي گروهي در ايران

راديو فردا 2005-03-16

کميته پاسداري از مطبوعات در گزارش سالانه خود نوشت سال گذشته يکي از مرگبارترين سال هاي تاريخ رسانه هاي گروهي در جهان بود. برپايه اين گزارش عراق همچنان مرگبارترين کشور براي روزنامه نگاران است و همين سازمان برآورد کرده است که تنها در سال گذشته 122 روزنامه نگار در گوشه و کنار جهان زنداني بوده اند. بخش چشمگيري از گزارش امسال کميته يادشده، در انتقاد شديد و نگراني عميق از روزگار دست اندکاران رسانه هاي گروهي در ايران است. بنا بر اين گزارش در ايران در حالي که دل و روده رسانه هاي گروهي اصلاح طلب را تقريبا از شکمش بيرون کشيده اند، بسياري از روزنامه هاي توقيف شده و روزنامه نگار هوادار اصلاحات به وب سايت ها کوچ کرده اند، به ويژه که برپايه يکي از تازه ترين بررسي ها بسياري از ايرانيان در سال گذشته ميلادي به موثق بودن خبرهاي اينترنتي بيش از اخبار ديگر رسانه ها اعتماد داشته اند.

سياوش اردلان (راديوفردا): کميته پاسداري از مطبوعات در گزارش سالانه اي که منتشر کرده، گفته است که سال گذشته يکي از مرگبارترين سال هاي تاريخ رسانه هاي گروهي در جهان بوده است. کميته پاسداري از مطبوعات يکي از سازمان هاي جهاني مدافع حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران است. برپايه همين گزارش عراق همچنان مرگبارترين کشور براي روزنامه نگاران است و همين سازمان برآورد کرده است که تنها در سال گذشته 122 روزنامه نگار در گوشه و کنار جهان زنداني بوده اند. بخش چشمگيري از گزارش امسال کميته يادشده، در انتقاد شديد و نگراني عميق از روزگار دست اندکاران رسانه هاي گروهي در ايران است.
عليرضا طاهري (راديوفردا): 122 روزنامه نگار زنداني گوشه اي از کارنامه رسانه هاي گروهي جهان در سال گذشته ميلادي است. در عراق در سال گذشته ميلادي 23 روزنامه نگار و 16 دست اندرکار رسانه هاي گروهي کشته شدند. کميته پاسداري از مطبوعات از روز و روزگار دست اندرکاران رسانه هاي گروهي در ايران نيز به عنوان روزگاري تيره و تار به تندي انتقاد کرده است.

کميته پاسداري از مطبوعات از جمله مي نويسد: در ايران در حالي که دل و روده رسانه هاي گروهي اصلاح طلب را تقريبا از شکمش بيرون کشيده اند، بسياري از روزنامه هاي توقيف شده و روزنامه نگار هوادار اصلاحات به وب سايت ها کوچ کرده اند، به ويژه که برپايه يکي از تازه ترين بررسي ها بسياري از ايرانيان در سال گذشته ميلادي به موثق بودن خبرهاي اينترنتي بيش از اخبار ديگر رسانه ها اعتماد داشته اند. کميته پاسداري از مطبوعات سپس با اشاره به نگراني مسئولان جمهوري اسلامي از نفوذ روزافزون وب و اينترنت در ميان مردم ايران، فهرستي از نام بازداشت شدگان ايراني فعال در اينترنت را به دست مي دهد.

کميته پاسداري از مطبوعات در گزارش سالانه اش مي افزايد: محدوديت هاي اينترنتي تازه ترين نمونه از سرکوبي آزادي بيان به فرمان عوامل محافظه کار حکومت جمهوري اسلامي در ايران است. در همين گزارش با اشاره به ناکامي هاي دولت هشت ساله محمد خاتم در وفاي به وعده هايش در زمينه دادن آزادي بيان به ايرانيان از آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي به عنوان رهبر محافظه کاران يادشده که از سرکوبي هرچه شديدتر رسانه هاي گروهي ايران پشتيباني مي کند. بر
پايه گزارش کميته پاسداري از مطبوعات، اين سرکوبي چنان شدتي گرفته است که شماري از هواداران اصلاحات حتي از سفر به خارج نيز محروم شده اند. از جمله عيسي سحرخيز مديرکل سابق مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا عمادالدين باقي، نويسنده و روزنامه نگار هوادار اصلاحات و پيگير پرونده قتل هاي زنجيره اي.

کميته پاسداري از مطبوعات در پايان تاکيد مي کند صابون سختگيري با روزنامه نگاران ايراني به تن خبرنگاران خارجي مستقر در ايران نيز خورده است. آنچنان که سال گذشته پروانه کار دان دولوس خبرنگار روزنامه گاردين در ايران به دليل گزارش افشاگرانه اش درباره زمين لرزه بم لغو شد و او را از ايران اخراج کردند.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved