چهارشنبه 19 اسفند 1383

واکنش سردبير سابق روزنامه نشاط به نقض حکم توقيف اين روزنامه از سوي ديوان عالي کشور

راديو فردا 2005-03-09
ديوان عالي جمهوري اسلامي حکم توقيف روزنامه نشاط را نقض کرد. اين روزنامه در سال 1378 به اتهام زير سئوال بردن اصول اسلام و انتقاد از رهبران ايران و چاپ مقاله عمادالدين باقي درباره اعدام و قصاص توقيف شد. لطيف صفري، مدير مسئول روزنامه نشاط که بعد از توقيف آن محاکمه و مدتي در زندان بود، گفته است: اين روزنامه را بار ديگر منتشر مي کند. سردبير روزنامه نشاط در آن هنگام ماشاءلله شمس الواعظين بود. آقاي شمس الواعظين در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين يک حکم کاملا استثنايي است در تاريخ دستگاه قضايي ايران بعد از انقلاب. وي مي افزايد دادستان تهران بايد از پست خود به عنوان دادستاني عزل شود، به عنوان مقدمه محاکمه ايشان در دادگاه انتظامي قضات و چون 19 ماه از عمرمان را به خاطر همين حکم ايشان به زندان افتاديم، هم من، هم مدير مسئول و هم عمادالدين باقي نويسنده مقاله قصاص و اعدام که روي هم شش سال ما زندان کشيديم، مسئولش دولت است و حکومت است، بنا بر اين بايد جبران مالي و خسارات معنوي صورت بگيرد از سوي دستگاه قضايي.

فريبا مودت (راديو فردا): ديوان عالي ايران، حکم توقيف روزنامه نشاط را نقض کرده است. اين روزنامه در سال 1378 به اتهام زير سئوال بردن اصول اسلام و انتقاد از رهبران ايران و چاپ مقاله عمادالدين باقي درباره اعدام و قصاص توقيف شد. لطيف صفري، مدير مسئول روزنامه نشاط که بعد از توقيف آن محاکمه و مدتي در زندان بود، گفته است: اين روزنامه را بار ديگر منتشر مي کند. سردبير روزنامه نشاط در آن هنگام ماشاءلله شمس الواعظين بود. آقاي شمس الواعظين درباره رفع توقيف روزنامه نشاط با سياوش اردلان از راديوفردا گفتگو کرده است.
ماشاءلله شمس الواعظين (سردبير سابق روزنامه نشاط): اولين واکنش من اين است که اين يک حکم کاملا استثنايي است در تاريخ دستگاه قضايي ايران بعد از انقلاب.

سياوش اردلان (راديو فردا): اين که بي سابقه است در تاريخ قضايي ايران، اين را بيشتر شايد به پاي برخي معادلات و ملاحظات سياسي نمي گذاريد در هيات حاکمه؟

ماشاءلله شمس الواعظين: من فکر نمي کنم، چون ما واکنش دستگاه قضايي را به اين حکم هنوز نداريم.

س. ا : يعني شما احتمال مي دهيد که چه بسا در دستگاه قضايي بر اثر اين حکم يک اختلاف نظر پيش بيايد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: من کمي بدبينم، ولي منتظر بايد باشيم در آينده چه اتفاقي مي افتد.

س . ا: يعني شما مشخصا نگرانيتان بيشتر از ناحيه دادستاني تهران است؟

ماشاءلله شمس الواعظين: به هر حال دادستان تهران که يکي از متهمان رديف يک اين حکم است و با توجه به شکاياتي که من کردم عليه ايشان و در دادگاه انتظامي قضات به کيفرخواست رسيده، ما دو خواسته داريم. خواسته اولمان اين است که ايشان از پست خودش به عنوان دادستاني عزل شود، به عنوان مقدمه محاکمه ايشان در دادگاه انتظامي قضات. خواست بعدي ما اين است که چون 19 ماه عمرمان را ما به خاطر همين حکم ايشان به زندان افتاديم، هم من، هم مدير مسئول و هم عمادالدين باقي نويسنده مقاله قصاص و اعدام که روي هم شش سال ما زندان کشيديم، مسئولش دولت است و حکومت است. بنا بر اين بايد جبران مالي و خسارات معنوي صورت بگيرد از سوي دستگاه قضايي.

س . ا : در ارتباط با صحبت هايي که آقاي لطيف صفري مدير مسئول روزنامه نشاط گفتند، احتمالا براي ازسرگيري مجدد کار روزنامه نشاط از شما مجددا دعوت خواهند کرد که سردبيري اين روزنامه را برعهده بگيريد. اگر چنانچه دعوتي به عمل بيايد، شما تصميمي در اين باره گرفتيد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: بله، ايشان با من صحبت کردند با من و من اعلام آمادگي کردم که يک بار ديگر به عرصه مطبوعات برمي گردم، براي اين که من روزنامه نگارم و سردبير همين روزنامه بودم و همين روزنامه موجب شد که کار حرفه اي و استانداردهاي حرفه اي ژورناليستي در ايران بالا برود، مايلم که مجددا به عرصه مطبوعات برگردم و مايلم از روزنامه نشاط مجددا اين فعاليتم را شروع کنم.

س . ا : فضايي سياسي الان را آنطور مي بينيد که بتوانيد همانگونه فعاليت را با کيفيت سابق ادامه دهيد، مثلا همين بحث هايي که راجع به دادستان تهران آقاي مرتضوي گفتيد، در همين مطبوعات دنبال کنيد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: ما از حقوقمان استفاده مي کنيم و پاسداري و پايداري. واکنش دستگاه قضايي هرچه باشد، به ما ارتباط ندارد. ما دعوت مي کنيم به عمل کردن در چارچوب قوانين و اين ما نبوديم که اين حکم را صادر کرديم، اين ديوان عالي کشور بود که اين حکم را صادر کرد، باطل اعلام کرد هم نظر دادگاه بدوي به رياست سعيد مرتضوي و هم دادگاه تجديد نظر را باطل اعلام کرد. نتيجتا روزنامه نشاط مي تواند از فردا منتشر شود، ولي به لحاظ سياسي من ترجيح مي دهد که در چارچوب مناقشات و کش مکش هاي مربوط به مقدمات انتخابات تلقي نشود.

س . ا: اتفاقا سئوال همه هم همين است.

ماشاءلله شمس الواعظين: اين سئوال دارد پيش مي آيد. روزنامه نگاران و خبرگزاري ها اين را از ما سئوال کردند که آيا در چارچوب انتخابات مي خواهد اين عمل صورت بگيرد؟ من ترجيح مي دهم ويژگي حرفه اي کارم را از کشمکش هاي سياسي به دور کنم و در نتيجه شايد کمي شکيباني کنم تا بعد از انتخابات تصميم نهايي را در ارتباط با سردبيري اين روزنامه بگيرم.

س . ا: فقط چون شما گفتيد که از حقوق خودتان دفاع خواهيد کرد و اين فعاليت مطبوعاتي را ادامه خواهيد داد، با توجه به اين که اين حکم حالا نقض شده و ديوان عالي کشور آن را نقض کرده، به فرض اگر دليل بسته شدن اين روزنامه مقاله آقاي باغي بود درباره اعدام، همان مقاله را بدهند که در شراط فعلي در روزنامه منتشر کنيد، آيا شما اين کار را خواهيد کرد؟

ماشاءلله شمس الواعظين: بسياري از مقالاتي که چاپ شد در روزنامه جامعه، طوس، نشاط، عصر آزادگان به سردبيري من و منجر به تعطيلي آنها شد الان از زبان خود رئيس قوه قضاييه دارد جاري مي شود. اينها بسياري از احکام را تعطيل مي کنند يا اجرا نمي کنند، از جمله احکام مربوط به سنگسار و از جمله احکام مربوط به اعدام. بنابراين اگر همان مقالات امروزه منتشر مي شد، من گمان نمي کنم با توجه به وضعيت فعلي اينها واکنشي شبيه واکنشي که انجام دادند نشان مي دادند.

س . ا: پس شما با خيالي آسوده چاپ خواهيد کرد چنين مقاله اي را.

ماشاءلله شمس الواعظين: ما در چارچوب فعاليت هاي حرفه ايمان از آرمان آزادي هاي عمومي، آزادي مطبوعات و آزادي گردش اطلاعات و حق انتشار آزادانه نشريات پاسداري و پايداري خواهيم کرد.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved