چهارشنبه 17 فروردین 1384

قسمت نظرات كار بران اينترنتي راه اندازي شد

به اطلاع كاربران محترم و مراجعه كنندگان به اين سايت مي‌رساند كه مدتي بود قسمت Comment ها (نظرات) به دليل اشكال فني قابل استفاده نبود. اكنون با برطرف شدن مشكل مي‌ توانيد نظرات خويش را در اختيار ساير خوانندگان قرار دهيد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved