دوشنبه 29 فروردین 1384

سايت انجمن دفاع از حقوق زندانيان راه‌اندازي شد


انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آستانه برگزاري دومين مجمع هيئت امنا و انتخابات هيئت‌مديره خود سايت ويژه انجمن را با آدرس www.adrpi.org راه‌اندازي كرد.
صفحه اول اين سايت داراي فهرستي از مقولات زير است:
درباره انجمن
تماس با ما
اخبار انجمن
نامه‌ها و بيانيه‌ها و مواضع انجمن
اخبار زندان و زندانيان
گزارش‌ها و مقالات
خاطرات
اطلاعيه‌هاي نهادهاي حقوق بشري
كتابخانه
ارسال اطلاعات درباره زندان و زندانيان
بايگاني
بخش عربي سايت: العربيه
بخش انگليسي سايت English-other
لينك ‌ساير‌ نهادهاي حقوق بشري


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved