جمعه 23 اردیبهشت 1384

بی بی سی :اعتراض به بازگشت عمادالدين باقی به زندان

بی بی سی چهارشنبه 11 مه 2005

به گفته وکيل مدافع عمادالدين باقی، اجرای حکم زندان او به احتمال قريب به يقين متوقف خواهد شد
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه ای از احتمال زندانی شدن دوباره عمادالدين باقی، روزنامه نگار و نويسنده ايرانی ابراز نگرانی شديد کرده و از دولتهای اروپايی طرف مذاکره با ايران خواسته است اين موضوع را از نزديک پيگيری کنند.
--------------------------------------------
به دلیل شباهت متن کامل خبر با خبرپنجشنبه از نقل بقیه خبر خودداری می شود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved