سه شنبه 10 خرداد 1384

گروههاي حاشيه اي هاشمي شاهرودي را بي اعتبار مي کنند

هاتف نيوز-زمان مخابره خبر : 10/3/1384

عمادالدين باقي در جمع معترضين به ادامه بازداشت زندانيان سياسي گفت: قبلا از طرف انجمن حمايت از زندانيان نامه مفصلي به آقاي شاهرودي نوشتيم و در آن ادامه باز داشت هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني را فاقد وجاهت قانوني اعلام كرديم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني " هاتف " وي افزود: من جهت پيگيري همين نامه و به صورت شخصي با اين جمع معترض و فعالان سياسي به دفتر رياست قوه قضائيه آمدم اما ما متاسفانه رئيس قوه قضائيه در سفر بودند هر چند قول داده شد اين خبر و خواسته متحصنين به ايشان منتقل شود.
باقي در ادامه با بيان اينكه آزادي زندانيان سياسي نشانه ضعف نظام نبوده و حاكي از عقلانيت نظام است؛ تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه مانند رئيس قوه مجريه دچار مشكلي بنام عدم تناسب اختيار و مسئوليت است . ايشان شايد اختيار لازم قانوني را داشته باشند اما از اقتدار لازم برخوردا نيستند و متاسفانه گروههاي حاشيه اي با ايجاد مانع در سر راه آزادي، باعث بي اعتبار كردن نام ايشان مي شوند.
باقي در خاتمه گفت: همچنين بسياري از اطرافيان آقاي شاهرودي در دفتر رياست قوه قضائيه هم موافق آزادي سه زنداني هستند. اما با اين خواسته آنان به علت همان موضوعي كه اشاره كردم مخالفت مي شود.


زمان مخابره خبر : 10/3/1384 16:52:4

واکنش هاشمي شاهرودي به تحصن ملي _ مذهبي ها
پس از بازگشت به ايران موضوع را پيگيري مي کنم

بدنبال تحصن صبح امروز جمعي از فعالان سياسي کشور برا ي آزادي سه فعال ملي _ مذهبي در دفتر رئيس قوه قضائيه مسولان اين قوه اعلام کردند: مشروح خواسته متحصنين را تلفني به اطلاع رئيس قوه قضائيه رسانديم که ايشا ن گفتند پس از بازگشت به ايران اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

عمادالدين باقي ضمن بيان اين مطلب به " هاتف " افزود: البته هيچ موضع مشخصي از سوي قوه قضائيه به ما منتقل نشد بنابر اين مانتظر بازگشت آقاي شاهرودي از سفر خارج از کشور خواهيم ماند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved