چهارشنبه 11 خرداد 1384

آيت‌ الله‌ شاهرودي‌:پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ موضوع‌ زندانيان‌ ملي‌ مذهبي‌ را پيگيري‌ مي‌كنم‌

اعتمادچهارشنبه 11 خرداد ماه 1384

گروه‌ سياسي‌:تحصن‌ جمعي‌ ازفعالان‌ ملي‌ مذهبي‌ مقابل‌ دفتر رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ با واكنش‌ آيت‌ الله‌ شاهرودي‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ روبرو شد.
به‌ دنبال‌ تحصن‌ حبيب‌الله‌ پيمان‌ ،ابراهيم‌ يزدي‌، احمد صدر حاج‌ سيد جوادي‌، احمد زيد آبادي‌، عزت‌ الله‌ سحابي‌، محمد بسته‌ نگار مدني‌، عمادالدين‌ باقي‌، مرتضي‌ كاظميان‌ و مهدي‌ اميني‌ زاده‌ در اعتراض‌ به‌ عدم‌ آزادي‌ سه‌ زنداني‌ ملي‌ مذهبي‌ (تقي‌ رحماني‌، هدي‌ صابر و رضا عليجاني‌) مقابل‌ دفتر رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ مسوولان‌ اين‌ قوه‌ اعلام‌ كردند مشروح‌ خواسته‌ متحصنين‌ را تلفني‌ به‌ اطلاع‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ رسانديم‌ كه‌ ايشان‌ گفتند پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ خواهند داد.
عمادالدين‌ باقي‌ يكي‌ از متحصنين‌ با بيان‌ اين‌ مطلب‌ به‌ هاتف‌ گفت‌: البته‌ هيچ‌ موضع‌ مشخصي‌ از سوي‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ ما منتقل‌ نشده‌ بنابراين‌ ما منتظر بازگشت‌ آقاي‌ شاهرودي‌ از سفر خارج‌ از كشور خواهيم‌ ماند.
همچنين‌ بنابر گزارش‌ ايلنا، در حالي‌ كه‌ اين‌ جمع‌ خواستار ديدار با هاشمي‌ شاهرودي‌، رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ بودند، انتظامات‌ دفتر رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ از ورود آنها به‌ دفتر شاهرودي‌ ممانعت‌ كرد.
پس‌ از اينكه‌ اين‌ جمع‌ در ديدار خود با رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ منظور ارايه‌ نامه‌ به‌ وي‌ اصرار كردند، عزت‌الله‌ سحابي‌ و ابراهيم‌ يزدي‌ و باقي‌ پس‌ از بازرسي‌ بدني‌ اجازه‌ يافتند كه‌ به‌ دفتر رياست‌ قوه‌ قضاييه‌ مراجعه‌ كنند.
براساس‌ اين‌ گزارش‌، عده‌يي‌ از نيروهاي‌ ملي‌ مذهبي‌ و خبرنگاران‌ به‌ مدت‌ نيم‌ ساعت‌ در مقابل‌ درب‌ منتظر ماندند اما از ورود آنها به‌ داخل‌ ساختمان‌ جلوگيري‌ شد.
در نامه‌ نيروهاي‌ ملي‌ مذهبي‌ به‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ آمده‌ است‌: اين‌ تحصن‌ در ادامه‌ ظلم‌، اجحاف‌ و تخلفات‌ قضايي‌ در مورد پرونده‌ سه‌ زنداني‌ ملي‌ مذهبي‌ و اعتراض‌ به‌ اينكه‌ علي‌رغم‌ دستور رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ براي‌ آزادي‌ اين‌ زندانيان‌ تاكنون‌ پس‌ از گذشت‌ 23 روز نشاني‌ از آزادي‌ آنان‌ ديده‌ نمي‌شود، برگزار كرديم‌.
در ادامه‌ اين‌ نامه‌ آمده‌ است‌: اگر اين‌ سه‌ فعال‌ ملي‌ مذهبي‌ تا دو هفته‌ ديگر آزاد نشوند، با استمداد از ياري‌ حق‌ و فراخوان‌ عمومي‌ مجدداص اينجا گردهم‌ مي‌آييم‌ و به‌ وظيفه‌ شرعي‌، شهروندي‌ و انساني‌ خود عمل‌ مي‌كنيم‌.
عزت‌الله‌ سحابي‌ پس‌ از اين‌ ديدار از اعلام‌ مساعدت‌ نماينده‌ قوه‌ قضاييه‌ جهت‌ بررسي‌ اين‌ اعتراض‌ و آزادي‌ زندانيان‌ ملي‌ مذهبي‌ خبر داد.
وي‌ گفت‌: نماينده‌ قوه‌ قضاييه‌ در اين‌ ديدار تاكيد كرد كه‌ مجموعه‌ قوه‌ قضاييه‌ و حتي‌ معاون‌ آقاي‌ مرتضوي‌ دادستان‌ تهران‌ نيز با آزادي‌ همه‌ زندانيان‌ سياسي‌ موافق‌ هستند.
سحابي‌ اظهار اميدواري‌ كرد كه‌ بنا بر تاييد اين‌ مسوول‌ قوه‌ قضاييه‌، تا عصر امروز پاسخ‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌ اين‌ درخواست‌ اعلام‌ شود.
وي‌ تصريح‌ كرد كه‌ در صورت‌ نتيجه‌ بخش‌ نبودن‌ مذاكرات‌ امروز به‌ اقدامات‌ قانوني‌ خود ادامه‌ خواهند داد.ابراهيم‌ يزدي‌، دبيركل‌ نهضت‌ آزادي‌ ايران‌ نيز با مثبت‌ ارزيابي‌ كردن‌ ديدار انجام‌ شده‌، گفت‌: اصرار كرديم‌ همچنان‌ كه‌ منافع‌ ملي‌ ايجاب‌ مي‌كند ظرف‌ چند روز آينده‌ اين‌ زندانيان‌ آزاد شوند.
گفتني‌ است‌ آيت‌ الله‌ شاهرودي‌ در كشور بحرين‌ بسر مي‌برد.

اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved