سه شنبه 17 خرداد 1384

تكذيب يك خبر

و له الحمد
مديرمسئول محترم روزنامه وزين دنياي اقتصاد
با سلام

روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 16 خرداد 1384 در صفحه 8 خبري با عنوان «تجليل ‏عمادالدين باقي و جلايي پور از فعاليت‌هاي هاشمي رفسنجاني» را درج كرده‌است.‏
بدينوسيله به اطلاع مي رسانم كه اينجانب ضمن احترام به كليه نامزدهاي اصلاح طلب و آراء مردم ‏و آرزوي كاميابي آنها گرچه يك سينه سخن درباره نهمين انتخابات رياست جمهوري ‏دارم اما تاكنون درباره اصل و فرع ان اراده سكوت داشته‌ام كه دلايل آن را در وقت مناسب ‏تشريح خواهم كرد. بنابر اين عبارتي كه در خبر ياد شده آمده كاملاً مجعول و بدون مأخذ است. ‏انتظار مي‌رود اين توضيح را جهت اطلاع خوانندگان گرامي آن روزنامه در جاي مناسب انتشار دهيد.‏
با تشكر- عمادالدين باقي‏
‏16/3/1384‏
از آنجا كه منبع اصلي خبر مجهول ، خبرگزاري فارس بوده و روزنامه ابتكار نيز خبر ياد شده را ‏انتشارداده است نسخه‌اي از تكذيبيه براي آن‌ها فرستاده شد ‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved