سه شنبه 24 خرداد 1384

سه زنداني ملي-مذهبي امدند


به دنبال دعوت جمعي از فعالان سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي جهت برگزاري تحصن ‏در روز سه شنبه 24/3/84 در دفتر رياست قوه قضائيه به منظور اعتراض به ادامه ‏بازداشت سه فعال ملي ـ مذهبي آقايان هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني، ‏اطلاعيه‌اي از سوي آقايان عمادالدين باقي ، مهندس عزت الله سحابي و دكتر ابراهيم ‏يزدي صادر و در آن ضمن تشكر از افراد و گروه‌هايي كه از برگزاري اين تحصن حمايت ‏كرده بودند ، تحصن مذكور به تعليق در آمد. متن اطلاعيه به قرار ذيل است:‏

به نام خدا

پيرو پي‌گيري‌هاي به عمل آمده توسط مقامات قضائي ، روز دوشنبه 23/3/84 هيئت ‏منصوب جناب آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه براي بررسي شكايات سه ‏فعال ملي ـ مذهبي آقايان هدي صابر، رضا عليجاني و تقي رحماني تشكيل شد. در اين ‏جلسه آقاي كريمي راد سخنگوي قوه قضائيه به نمايندگي از سوي هيئت مذكور با سه ‏فرد ياد شده ملاقات و از اظهارات آنان درباره تخلفات قانوني و اشكالات حقوقي مهم در ‏پرونده مربوطه گزارش تهيه كرد. ‏
در اين ملاقات آقاي كريمي راد اعلام كرد، اين جلسه صرفاً به منظور تهيه گزارش ‏مقدماتي براي هيئت است و در جلسات آتي هيئت ، سه نفر براي اداي توضيحات ‏ضروري مجدداً دعوت خواهند شد، همچنين اعلام شد آقايان صابر، عليحاني و رحماني ‏تا بررسي نهايي پرونده توسط هيئت و اعلام نظر بيرون از زندان به سر خواهند برد.‏
بر اين اساس به نظر مي‌رسد با توجه به اقدامات مثبت به عمل آمده ضرورتي براي ‏تجمع روز سه شنبه وجود ندارد اميد است با ادامه بررسي‌هاي اين هيئت و آزادي ‏قطعي و رفع ظلم از اين دوستان و ساير زندانيان سياسي و رسيدگي عادلانه به شكايات ‏آنها نيازي به اينگونه تجمعات نباشد.‏

عمادالدين باقي ابراهيم يزدي عزت‌الله سحابي


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved