سه شنبه 31 خرداد 1384

لغو موقت تحصن و فراخوان عمومی ‏در مورد زرافشان

بیانیه شماره ‏‎9‎‏ کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان‏

لغو موقت تحصن و فراخوان عمومی ‏
برای آزادی (ادامه درمان در خارج از زندان)‏
‏ دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قربانیان قتل های زنجیره ای‏

هموطنان !‏

همانطور که اطلاع دارید پانزده روز از اعتصاب غذای دکتر ناصر زرافشان ، وکیل پرونده قتل های زنجیره ‏ای می گذرد و سلامت جسمی ایشان بشدت در معرض خطر است . از آنجا که هدف اصلی تحصن کنندگان ‏آزادی و پیگیری درمان خارج از زندان دکتر ناصر زرافشان بوده و در این راه از هیچ کوششی فروگذار ‏نیستند ضمن مذاکره و جلب موافقت نهادها و تشکل های مدافع حقوق بشر از جمله انجمن دفاع از حقوق ‏زندانیان ، نشانه هایی در راستای موافقت با خواست متحصنین مشاهده شده است . لذا فراخوان مورخ ‏‎31‎‏ ‏خرداد ‏‎1384‎‏ تا اطلاع ثانوی لغو می گردد .‏

کمیته پیگیری آزادی دکتر ناصر زرافشان
خانواده دکتر ناصر زرافشان
خانواده زندانیان سیاسی
دفتر تحکیم وحدت
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)‏
اتحاد دموکراسی خواهان ایران
ماهنامه نامه
نشریه دانشجوئی بذر
کارگران موکل دکتر ناصر زرافشان
‎30‎‏ خرداد ‏‎1384‎اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved