دوشنبه 30 خرداد 1384

گفتگو با راديو فرانسه درباره مرحله دوم انتخابات

(روز يكشنبه 29 خرداد 84 )‏
همكار ما فرنگيس حبيبي با عمادالدين باقي روزنامه‌نگار و مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفتگويي انجام ‏داده است. در رابطه با وضع زندانيان و نتايج انتخابات دور اول رياست جمهوري همكار ما در آغاز پرسيده‌اند ‏چگونه شما امروز درباره انتخابات و وضع زندانيان سكوت را شكسته‌ايد؟
باقي: سكوت قبلي من عمدتا به اين دليل بود كه اولا معتقد بودم چند نامزد اصلاح طلب متعلق به طيف اصلاح طلبي كه ‏در درجاتي از نگرش اصلاح طلبي قرار دارند { هر كدام پيروز شوند مطلوب است} از طرفي هم معتقد بودم بين ‏فعاليت‌هاي حقوق بشري و فعاليت هاي سياسي بايد مرز بندي‌هايي داشته باشيم لذا روا نمي ديدم كه در فعاليت‌هاي ‏انتخاباتي و كنش‌هاي نامزدها وارد عمل شوم . آنچه كه باعث شد بعد از اعلام نتايج دليل و انگيزه پيدا كنم براي اينكه ‏سكوتم را بشكنم به همان دليل و انگيزه‌اي بود كه سكوت كرده بودم و به همان دليل و انگيزه معتقد بودم كه بايد ‏موضع‌گيري كرد آن هم احساس خطر جدي بود كه در مورد وخامت وضعيت حقوق بشر و مسئله زندان و زندانيان در ‏ايران پيدا كرديم اما ديدگاه‌هايي كه آقاي احمدي‌نژاد و حاميانشان دارند با توجه به اينكه اينها وابسته به بخش متصلب ‏جناح راست هستند ديدگاه‌هايي كه هم تا كنون مطرح كرده اند باعث شد كه پيش بيني كنيم در صورت موفقيت ايشان ‏دستاوردهاي كم و مهمي كه تاكنون داشته‌ايم بيهوده از دست مي‌دهيم و حقوق بشر بشدت به محاق مي‌رود به همين دليل ‏من نه از موضع سياسي بلكه صرفا از موضع حقوق بشر و نگراني جدي كه پيدا كردم به اين نتيجه رسيدم كه ما بايد ‏ديدگاه خودمان را اعلام كنيم.‏
فرنگيس حبيبي :اعلام ديدگاهتان چه شكل و پيامدي براي دور دوم انتخابات خواهد داشت؟
باقي :حداقل آن اين است كه ما نسبت به اين رخداد مهم بي تفاوت نمانده‌ايم حتي اگر هيچ تاثيري نداشته باشد ما در ‏آينده پيش وجدان خودمان و پيش ديگران رو سفيد خواهيم بود كه سكوت نكرده‌ايم در عين حال كه معتقدم اگر كساني ‏كه به هر حال در جامعه كم و بيش به اين عنوان آنها را مي‌شناسند و اعتماد دارند نگراني شان را اظهار كنند و اگر ‏احساس خطر ملي شكل بگيرد حتي بخشي از دوستاني كه انتخابات را تحريم كرده‌بودند به خاطر مسائل كلي تر و ‏فوري‌تر ممكن است در تصميم‌گيريشان تجديد نظر كنند و در انتخابات جمعه نگذارند آن فاجعه‌اي كه نگران آن هستيم ‏رخ دهد.‏
فرنگيس حبيبي :فكر مي‌كنيد در صورتي كه آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات برنده شوند وضعيت حقوق بشر ‏بهبود خواهد يافت؟
باقي :اگر بهبود هم پيدا نكند مهم اين است كه بدتر از اين نشود . آنچه كه براي ما مهم است اين است كه نيروهاي ‏بنيادگرا به قدرت نرسند و گرنه هر چه ما تا حالا به دست آورده‌ايم از دست خواهيم داد.‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved