پنجشنبه 23 تیر 1384

درخواست براى تشكيل كميته بى طرف براى رسيدگى به وضعيت گنجى

شرق 23 تير 1384 : جمعى از روزنامه نگاران، نويسندگان و فعالان سياسى در نامه اى به هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشكيل كميته اى بى طرف از كارشناسان براى روشن شدن اذهان عمومى درباره وضعيت گنجى را خواستار شدند.
در اين نامه آمده است: «چنان كه مستحضريد وضعيت آقاى اكبر گنجى دچار پيچيدگى هاى نگران كننده اى شده است. اين نگرانى ها از يك سو متوجه وضع سلامتى ايشان است و از طرف ديگر به دليل ابهام هايى است كه در اخبار منتشر شده چه از سوى آقاى گنجى و چه از سوى نهادهاى مسئول ديده مى شود.
ابعاد نگرانى به ويژه وقتى گسترده مى شود كه آنها را در متن اتفاقات اخير داخلى و خارجى ملاحظه كنيم و بيم آن مى رود كه در سايه اين ابهام ها يا سلامت گنجى به خطر افتد و يا آسيبى متوجه فضاى عمومى و وضع ملى شود. به همين دليل به نظر مى رسد كه پيش از هر چيز بايد حقايق مربوط به وضعيت آقاى گنجى و اخبار منتشر شده درباره آن روشن شود.از همين رو ما نويسندگان و روزنامه نگاران و فعالان سياسى امضاكننده اين نامه از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» به عنوان نهادى مدنى كه تاكنون فارغ از سوگيرى هاى سياسى به انجام وظيفه تعريف شده براى خود پرداخته است، مى خواهيم كه با تشكيل كميته اى بى طرف از كارشناسان نسبت به روشن كردن اذهان عمومى درباره وضعيت آقاى گنجى اقدام كند. اميد كه اين روشنگرى كمكى اساسى در راه احقاق حقوق انسانى ايشان باشد.»
۱- محسن آرمين
۲- صادق نوروزى
۳- محسن تركاشوند
۴- حسين دوستى
۵- سيدهاشم هدايتى
۶- بهزاد نبوى
۷- مصطفى تاج زاده
۸- نمازى
۹- مهدى محقق
۱۰- حميد صداقت
۱۱- بدرالسادات مفيدى
۱۲- محمود مرتضايى فرد
۱۳- پدرام الوندى
۱۴- ابوذر معتمدى
۱۵- مسعود هوشمند رضوى
۱۶- حسين پايا
۱۷- على پايا
۱۸- خشايار ديهيمى
۱۹- محمدرضا سردارى
۲۰- هنگامه منهاجى
۲۱- پارميس ابراهيمى
۲۲- زهرا ابراهيمى
۲۳- فريماه شريفى راد
۲۴- پروين امامى
۲۵- مصطفى حسينى
۲۶- شاهين نوربخش
۲۷- پريوش عقيلى
۲۸- لادن عسگرى
۲۹- مازيار خسروى
۳۰- عباس شيرمحمدى
۳۱- كاوه اسفنديارى
۳۲- حامد عبداللهى
۳۳- مهدى صفوى
۳۴- نغمه آشتيانى
۳۵- مژگان ايرجى
۳۶- نورا حسينى
۳۷- على افشار
۳۸- سونيا انزابى نژاد
۳۹- وحيد شريفى
۴۰- كنيا قدامى
۴۱- احمد زرساو
۴۲- حبيب الله اميرى
۴۳- محمود دردكشان
۴۴- سعيد منتظرى
۴۵- احمد منتظرى
۴۶- آرش صالحى
۴۷- نادر فتوره چى
۴۸- مهدى محققى
۴۹- وحيد پوراستاد
۵۰- اميد مهرگان
۵۱- مراد فرهادپور
۵۲- على دهقان
۵۳- آرش حسن نيا
۵۴- بنفشه رمضانى يگانه
۵۵- ژيلا بنى يعقوب
۵۶- بهمن احمدى امويى
۵۷- على اصغر سيدآبادى
۵۸- گيسو غفورى
۵۹- مرتضى ناعمه
۶۰- على شاملو
۶۱- هادى عابدى
۶۲- فريد مدرسى
۶۳- رضا انصارى راد
۶۴- على معظمى
۶۵- فرزانه روستايى
۶۶- مينو مومنى
۶۷- محمد قوچانى
۶۸- محمدجواد روح
۶۹- ساناز الله بداشتى
۷۰- فرنوش اميرشاهى
۷۱- پروين بختيارنژاد
۷۲- بهمن دارالشفايى
۷۳- محمد حيدرى
۷۴- ايرج جمشيدى
۷۵- ياشار هدايى
۷۶- نيلوفر منصوريان
۷۷- مهران كرمى
۷۸- كامبيز توانا
۷۹- اشكان خواجه نورى
۸۰- عبدالرضا تاجيك
۸۱- مسعود آقايى
۸۲- مهدى غنى
۸۳- ياسر معصومى
۸۴- اميرحسين حاجبيان
۸۵- فيروزه مظفرى
۸۶- اميرهوشنگ افتخارى راد
۸۷- اسماعيل آزاد
امضاكنندگان نامه هستند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved