شنبه 22 مرداد 1384

قوه قضاييه جمهوري اسلامي در مورد پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي قدرتي ندارد

مهر انگيز كار به راديو فردا مي گويد:
قوه قضاييه جمهوري اسلامي در مورد پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي قدرتي ندارد
عمادالدين باقي، روزنامه نگار و موسس انجمن حمايت از زندانيان كه خود سالها در دوران اصلاحات طعم زندان را به جرم بيان عقيده چشيده است، گفت: در قوه قضاييه جمهوري اسلامي نيروهايي هستند كه در مورد پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي تصميم گيري مي كنند و رئيس اين قوه قدرت عمل ندارد. اينك بيش از پيش درستي نظرات اين دردآشنا روشن شده. مقامات رسمي جمهوري اسلامي اعلام كردند تغيير موقعيت اكبر گنجي در حيطه اقتدار رئيس قوه قضاييه نيست. لذا اين پرسش اكنون مطرح مي شود كه منظور قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن صراحتا تاكيد شده قوه قضاييه قوه اي است مستقل و يك مجتهد عادل بايد به رياست اين قوه منصوب شود چيست؟ اينك حاصل جمع نظرات آقاي باقي و نظرات اعلام شده مقامات رسمي جمهوري اسلامي درباره اكبر گنجي اين است كه: نيروهايي كه در مورد پرونده هاي سياسي و مطبوعاتي تصميم مي گيرند آزادي عمل دارند و هر كاري دلشان بخواهد بدون پاسخگويي قادر به انجام هستند

لينك مطلب


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved