دوشنبه 24 مرداد 1384

همسر اکبر گنجی خبر بازتاب را تکذیب کرد

دوشنبه 24 مرداد 1384
همسر اکبر گنجی خبر بازتاب را تکذیب کرد، آفتاب
هادی عابدی: معصومه شفیعی خبر سایت بازتاب را که از قول گنجی آورده بود عماد الدین باقی عنصر اطلاعاتی است ، به شدت تکذیب کرد و گفت: اکبر گنجی و آقای باقی دوستان قدیمی یکدیگر هستند.

وی در ادامه افزود: تا به امروز هر حرکتی در رابطه با حمایت از گنجی صورت گرفته است آقای باقی و انجمن حمایت از زندانیان در آن فعال بوده اند.

همسر اکبر گنجی ادامه داد: باز هم اعلام می کنم هرگاه مسئله گنجی رو به بهبود گذاشته است و به نحوی قرار شده شکل مطلوبی بخود بگیرد یک جریان مشکوک حرکتهای انجام شده را در نطفه خفه کرده و از حل شدن آن به نحو مطلوب، جلوگیری کرده است.

معصومه شفیعی در پایان اظهارات خود گفت: مدت دو هفته است که با اکبر گنجی ملاقات نکرده ام و مطمئنم اگر فرصتی دست دهد که با او ملاقات کنم گنجی نیز این گفته را که باقی عنصر اطلاعاتی است به شدت تکذیب خواهد کرد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved