جمعه 28 مرداد 1384

توضيح روابط عمومي انجمن دفاع از حقوق زندانيان در باره خبرسازي سايت امنيتي بازتاب

مدير محترم سايت بازتاب
با سلام
نظر به اينكه در تاريخ 26/5/84 اخبار نادرستي درباره مواضع و عملكرد انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين مديريت انجمن در آن سايت محترم انتشار يافته و مواردي از آن حاكي از عدم اطلاع از فعاليت انجمن است، خواهشمند است دستور فرماييد در پاسخ به مطالب عنوان شده و به منظور تنوير افكار خوانندگان سايت بازتاب موارد ذيل در آن سايت درج گردد.
1- خبرنگار مزبور براي اثبات مدعاي خود به مطلبي از سايت آقاي باقي استناد كرده كه اساساً نوشته آقاي باقي نيست بلكه مربوط به يك رسانه ديگر است و صرفاً جهت اطلاع‌رساني و با ذكر مأخذ منعكس شده است. اما خبرنگار محترم ظاهراً متوجه اين مسئله نشده اند.
2- بر اساس مفاد آيين‌نامه داخلي و تصويب هيات مديره انجمن، صرفاً پس از درخواست كتبي زنداني و يا خانواده ايشان كه متضمن موضوع مشخص باشد، اين انجمن مجاز به پيگيري وضعيت زنداني و يا خا نواده وي مي‌باشد.
3- عليرغم اينكه در خصوص آقاي گنجي تاكنون هيچ درخواست كتبي از سوي زنداني و يا خانواده ايشان به اين انجمن واصل نگرديده، ليكن فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص ايشان و همچنين ساير زندانيان (اعم از عادي و سياسي) در سوابق انجمن موجود است كه بخشي از آن نيز در سايت انجمن قابل ملاحظه است.
4- سازمان هاي بين‌المللي حقوق بشر و مقامات قضايي جمهوري اسلامي ايران و برخي از شخصيت‌ها و نهادهاي مستقل داخلي در جريان فعاليت‌هاي بشر دوستانه اين انجمن بوده و اين انجمن در حال حاضر ضرورتي در جهت انجام تبليغات احساس نمي‌كند.
5- از آنجايي كه در پايان هر سال مالي انجمن، گزارش عملكرد سالانه خود را به صورت كتاب منتشر مي‌كند، متذكر مي‌گردد عملكرد سال 83 نيز در يك مجموعه 80 صفحه‌اي كه حاوي ترازنامه مالي و بيانگر كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي انجمن مي‌باشد چاپ و مفاد آن به صورت شفاف در سايت اين انجمن قابل رويت است.
6- در پايان يادآوري مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد تهيه كنندگان خبر مذكور اعتقاد دارند كليه افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي در جامعه مي‌بايست به صورت يكسان فكر كنند، در حالي كه اين انجمن داراي يك شخصيت حقوقي مستقل است و نه تنها انجمن بلكه تك تك اعضاي آن ممكن است بعضاً با ساير افراد و تشكل‌هاي جامعه و حتي با يكديگر داراي اختلاف ديدگاه باشند كه امري طبيعي است و وجود تفاوت ديدگاه هيچ منافاتي با تلاش‌هاي بشر دوستانه انجمن و يا اعضاي آن در خصوص زندانيان (اعم از عادي و سياسي) ندارد.
7- در خصوص درخواست جمعي از چهره‌هاي اصلاح‌طلب موارد ذيل قابل ذكر است:
الف: تعداد در خواست كنندگان 89 نفر بودند و نه 78 نفر.
ب: مفاد در خواست مذكور صرفاً اطلاع‌رساني از سوي انجمن بود و با موارد منتشره در اخبار آن سايت كاملاً تناقض دارد. ضمناً اين انجمن پاسخ لازم به آن بزرگواران را منتشر كرد و مي‌توان در سايت انجمن آن را رويت نمود.

روابط عمومي انجمن دفاع از حقوق زندانيان
28/5/84


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved