چهارشنبه 9 شهریور 1384

باقى تكذيب كرد

روزنامه شرق چهارشنبه ۹ شهريور ۱۳۸۴ - - ۳۱ اوت ۲۰۰۵ص1

در پى انتشار خبرى در هفته نامه يالثارات (نشريه انصار حزب الله) درباره اكبر گنجى و پخش آن در بخش ۲۰‎/۳۰ و برخى سايت هاى اينترنتى عمادالدين باقى اعلام كرد: اين خبر كذب محض است و وى تاكنون مطلقاً حتى كلمه اى با هيچ رسانه داخلى يا خارجى در اين زمينه گفت و گو نكرده و مقاله اى ننوشته است.وى از رفتار جماعتى كه مى كوشند با تفتين ميان ديگران به اهداف خود برسند و اخبارى را از زبان گنجى و باقى جعل كنند، انتقاد كرد.شايان ذكر است روزبه ميرابراهيمى نيز با انتشار توضيحى اعلام كرد مقاله اى كه روزنامه الكترونيكى ايران ما منتشر كرده و لينك آن در سايت عمادالدين باقى نهاده شده به قلم روزبه ميرابراهيمى است و خبر نقل شده در هفته نامه يالثارات و سايت آفتاب در واقع ارجاع به مقاله وى است نه نوشته باقى.ميرابراهيمى در نوشته خود سعى كرده بود به عنوان يك راوى تفاوت ديدگاه ها و روش هاى دو روزنامه نگار در جبهه اصلاحات را بررسى كند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved