چهارشنبه 9 شهریور 1384

ادعای عجیب یا لثارات درباره گنجی از زبان باقي

گويا نيوزدوشنبه 7 شهریور 1384
ادعای عجیب یا لثارات درباره گنجی از زبان باقي: گنجى از دايره دين خارج شده است! آفتاب
هفته نامه یا لثارات در ادعای عجیبی نوشت: عمادالدين باقى در واكنش به سخنان اكبر گنجى كه وى را عامل ارگان‏هاى امنيتى نظام دانسته بود گفت: گنجى از دايره دين خارج شده است. رييس انجمن دفاع از آزادى زندانيان سياسى در پى انتشار سخنان گنجى عليه خود بادرج يادداشتى، اكبر گنجى را به نافرمانى و تلاش براى براندازى نظام متهم كرد. باقى خود را آدمى معتدل دانست و اذعان داشت: گنجى به مرور زمان به راديكاليزم در ابعاد مختلف رو آورده است.

باقى با تاكيد بر اينكه با گنجى اختلاف نظرهايى دارد تصريح كرد: گنجى از دايره دين گذر كرده و راه ديگرى را برگزيده است. وى همچنين نوشت: من با مفاهيم دينى به حقوق بشر رسيدم اما گنجى تنها راه تحقق حقوق بشر را گذر از برخى مفاهيم دينى مى‏داند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved