پنجشنبه 10 شهریور 1384

من نوشتم ، نه باقی!

از وبلاگ روزبه مير ابراهيمي
چهار شنبه 09 شهريور 1384

ماجرای گزارش نوشته شده توسط من در روزنامه الکترونیکی "ایران ما" در مورد باقی و گنجی هم جنجالی شده که بد نیست در موردش توضیح کوتاهی بدهم. البته یادداشت کوتاهی هم در این باره برای شرق فرستادم که امروز منتشر شده است.

اما اصل ماجرا؛ سایت بازتاب چند هفته پیش و در اوج اخبار اعتصاب غذای گنجی خبری را منتشر کرد به نقل از گنجی که احتمالا همه خوانده اید. پس از آن خبر بود که به ذهنم رسید به همین بهانه روایتی هم از تفکرات این دو در قالب گزارشی آماده کنم. البته من از سال ها پیش با نوشته های این دو روزنامه نگار سرشناس آشنا شده بودم و خوشبختانه بعد ها هم توانستم از نزدیک با دیدگاه های این دو کلنجار بروم. البته زمانی هم که این دو در زندان بودند در مطلبی که فکر کنم در آستانه نوروز سال 82 یا 81 بود تحت عنوان " نقبی بر اندیشه ناقدان قدرت" در روزنامه مردم سالاری منتشر شد به تفکرات این دو پرداخته بودم. البته در آن مطلب سه نفر را بررسی کرده بودم که عبدالله نوری هم جز آنها بود.

بعدها فهمیدم آن مطلب مرا حداقل دونفر از این بزرگواران مطالعه کرده بودند و وقتی من سالها بعد برای اولین بار با عمادالدین باقی دیدار داشتم او مرا به چهره و از روی عکس های همان روزنامه می شناخت.

حاشیه نروم. در ماجرای اخیر هم با توجه به آن پیش زمینه ذهنی و همصحبتی های پس از آن فرصت را مناسب دیدم تا گزارشی در رابطه با دیدگاه ها و تفاوت نگاه های این دو داشته باشم.

هر چند در مورد اکبر گنجی در قالب مقاله بلندی( گنجی به دنبال چیست ؟) به این موضوع پرداخته بودم.

البته سال ها پیش هم در نقد جمله ای از وی در سخنرانی کنفرانس برلین اش مطلبی منتشر کرده بودم که بعدها و تحولات فکری این روزنامه نگار شجاع آن نقدهای مرا در عمل تصحیح کرد.

من در گزارش خود بدون اینکه قصد تخطئه هیچ کدام از این دو را داشته باشم تنها به روایت اختلافات روشی و کمی هم بینشی این دو پرداختم و تیترش را هم گذاشتم " پروژه اختلاف افکنی کلید خورد".

ظاهرا به هدف زده بودم و از فردایش ماجرای مطلب بهانه ای شد برای خبر پراکنی علیه این دو. البته در این بین در حالی که مطلب در "ایران ما" منتشر شده بود و سپس باقی لینک آن را در سایت شخصی خود قرار داده بود پروژه جهت دیگری به خود گرفت. ابتدا سایت بازتاب که خود آغاز گر این ماجرا بود در خبر دیگری روزنامه شرق و محمد قوچانی و تیتر آن روزنامه در مورد تکذیب همسر گنجی را سوژه کرد و نوشت که باقی ، مقاله ای در سایت شخصی خود علیه گنجی منتشر کرده است. جای خوشوقتی بود که نگفت خود باقی مطلب را نوشته است.

چند روز بعد هفته نامه انصار حزب الله این نقیصه!! را برطرف کرد و همان خبر را به نقل مستقیم از باقی نوشت و تیتر زد: " ادعای عجیب باقی علیه گنجی؛ گنجی از دین خارج شده است".

البته این پایان ماجرا نبود چون روز بعد سایت آفتاب نیز در قالب خبر دیگری به مطلب یالثارات پرداخت.و در این بین سایت گویانیوز هم لینک این مطلب را گذاشت.

به هرحال از کاه ، کوهی ساخته شد و ....

البته برای من خیلی جالب بود چون کاملا اثبات تحلیل و تیتری بود که بر مطلبم گذاشته بودم. البته یک موضوع هم بر این سو تفاهم دامن زد و آن بدون نام بودن مطلب بود. علتش هم آن بود که من در فاصله کوتاهی قبل از آن مطلب ، مقاله "گنجی بدنبال چیست " را نوشته بودم و دوست نداشتم پای مطالب به لحاظ زمانی نزدیک به هم را اسم بگذارم. برای همین مطلب را بدون اسم ارسال کرده بودم .

البته ماجرا های اینگونه برای من کم پیش نیامده است . چند سال پیش هم مطلبی از من منتشر شده بود که برخی از سایت های نزدیک به محافظه کاران آن زمان نوشتند این اسم مستعار سعید حجاریان است. ظاهرا لازم بود برای اینکه ثابت شود من اسم مستعار کسی نیستم مدتی بازداشت باشم تا با من آشنا شوند!!!!

+ نوشته شده توسط روزبه مير ابراهيمی در ساعت 5:46pm


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved