دوشنبه 4 مهر 1384

گزارش راديو فردا درباره مقاله جامعه شناسي جنگ

جمهوري اسلامي در موقعيت بسيار خطرناكي مجبور به پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ شد. ‏
نامه‌اي از ايران

هفده سال از پايان جنگ ايران و عراق مي‌گذرد . جنگي كه ميليون‌ها نفر كشته و زخمي از دو طرف بر جاي ‏گذاشت. در اين مدت مقام‌هاي جمهوري اسلامي همواره خود را برنده اين جنگ 8 ساله دانستند اما روزنامه شرق در ‏شماره 4/6/1384 (ويژه نامه جنگ ) روز دوشنبه خود در مطلبي به ناكامي‌هاي جنگ ايران و عراق ‏پرداخته است. آرش ايراني نگاهي دارد به اين مطلب از روزنامه شرق:‏

در حالي كه از زمان پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد توسط جمهوري اسلامي و خاتمه جنگ ايران و عراق، ‏مسئولين نظام اسلامي همواره كوشيده اند خود را پيروز نزاع هشت ساله معرفي كنند، روزنامه شرق در اقدامي نادر ‏از واپسين روزهاي جنگ و شرايطي كه حكومت اسلامي را وادار به قبول آتش بس كرد سخن به ميان مي آورد. ‏شرق طي مقاله اي با عنوان جامعه شناسي جنگ به قلم عمادالدين باقي به يادآوري آن روزهاي پرمخاطره ‏پرداخت. بشنويد:‏

پنج‌شنبه 16 تيرماه 67‏
همه خود را باخته‌اند و منتظر معجزه‌اند
در شرايط بسيار وخيمي هستيم، همه خود را باخته‌اند، همه از هم مي‌پرسند چه شده، چه اتفاقي افتاده؟ بعضي ‏مي‌گويند سازش شده و توافق است. بعضي مي‌گويند خيانت شده و بعضي مي‌گويند جمهوري اسلامي ضعيف شده ‏يا از درون پوسيده است و ... همه احساس خطر مي‌كنند ولي احساس خطر‌انگيزه جبهه رفتن نمي‌شود... بعضي افراد ‏كه از شعور سياسي خوبي برخوردارند انتظار حركت‌ها و تحولات آني يا خطرناكي را مي‌كشند. خود من وقتي شب ‏مي‌خوابم انتظار دارم فردا صبح با وضع جديدي روبرو شوم، همانطور كه شب خوابيديم و فردا سقوط فاو و دنبال آن ‏شكست‌هاي پي‌درپي را داشتيم.‏
جمعه 17 تير 67‏
جنگ و نفوذ دشمن به آبادان و اشغال مهران
در اخبار امشب خبر بمباران مواضع دشمن توسط هواپيماهاي خودي در جزيره مينو را داشتيم كه نشانگر ورود ‏عراق به خاك ما بود. نيروهاي عراق از يك مانع طبيعي بزرگ يعني شط‌العرب گذشته و به جزيره مينو وارد شدند. ‏ورود به جزيره مينو يعني از دست رفتن آبادان و خرمشهر زيرا در فاصله بسيار اندكي از آنها قرار دارد. جزيره مينو ‏وصل به آبادان است، فاصله آبادان تا خرمشهر هم چند دقيقه بيشتر نيست.
جزيره مينو اهميت استراتژيك دارد و يكي از راه‌هاي حمله نيروهاي ايران به فاو بود.
دوشنبه 27 تير 67‏
شوك قبول قطعنامه 598‏
در حالي كه ش%7رDال8ه و توا0D
؅را تا %9گ اير8م3ه hAند ط‌5A7 تا %9ي روز%D
د% 85ه 598%Eن88 ت6اـه9ر9 %9؅ر8ر %9سانAز286و اه%Dاىد... شةي‌ قԊر8مش%ر پذيرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد مبني بر خاتمه جنگ ايران و عراق و اجراي صلح مواجه شد. ‏يكسال بود كه ايران با پذيرش قطعنامه مخالفت مي‌كرد. انفعال و سردي گسترده‌اي پديد آمد و برخي از نيروهاي ‏رزمنده دچار واكنش‌هاي پرخاشگرانه و تند شدند.روحيه‌ نيروهاي رزمنده ضعيف شده و انگيزه جنگ در آنها وجود ‏نداشت. عراق نيز از همين فرصت استفاده كرد و بر حملات خويش افزود. برادرم علا كه در جنگ مجروح و معلول ‏شد گفت: ما در دو كوهه بوديم و قرار بود به منطقه خرمشهر فرستاده شويم ولي ناگهان گفتند گردان عمار حاضر ‏شوند و ظرف پانزده دقيقه مجهز شده و حركت كرديم. به ما گفتند دشمن ده كيلومتر پيشروي كرده ولي ما وقتي ‏به كرخه در نزديكي انديمشك رسيديم كه حدود ده‌ها كيلومتر با خط مقدم و نوار مرزي فاصله داشت، ديديم افواج ‏تانك و نفربر و خودرو در حال عقب‌نشيني و فرار هستند. علا گفت ما هرچه رفتيم به عراقي‌ها برنخورديم. آخر ‏نيرو‌ها منطقه را خالي كرده بودند و به شهر كه مي‌رسيدند يك اسلحه ژ.س را به 150 تومان مي‌فروختند تا پولي ‏براي سفر به شهر خود داشته باشند. 150 تومان پول كرايه اتوبوس از انديمشك به تهران است و بس.‏
سه‌شنبه 28 تيرماه 67‏
حملات گسترده هوايي عراق پس از قبول قطعنامه توسط ايران همچنان ادامه يافت. همه بخاطر پذيرش قطعنامه ‏مسئله‌دار شده بودند. پيام تكان‌دهنده امام پس از قبول قطعنامه چون آبي بر آتش بود.
امروز از ظهر راديو مكرر خبر از پيام مهمي از سوي امام داد و در اخبار مشروح پيام خوانده شد كه بسيار طولاني و ‏مفصل بود... چند فراز از پيام بسيار اندوهبار بود. امام گفتند كه قبول قطعنامه مانند جام تلخ زهري بوده كه ‏سركشيده‌اند و معنايش اين است كه صلح و آتش‌بس قبول شده تحميلي و از روي اجبار بوده نه از موضع قدرت. ‏به‌ويژه آنجا كه خطاب به بچه‌هاي جنگ و انقلاب مي‌گويند مگر پدر پير شما ناراحت نيست، مي‌دانم كه به شما ‏سخت مي‌گذرد ولي مگر به پدر پير شما سخت نمي‌گذرد. در سطر سطر پيام نارضايتي امام از قبول قطعنامه موج ‏مي‌زند...‏
نويسنده روزنامه شرق در بخش ديگري از مقاله خود تصريح مي‌كند. عراق ده، دوازده روز پيش از قبول قطعنامه ‏ورود به خاك ما را آغاز كرده بود و اخبار صدا و سيما ضمن اعلام پيشروي‌هاي عراق از مردم دعوت مي‌كردند كه به ‏جبهه‌ها بروند و هر شب هم اطلاعيه‌اي از سپاه يا بسيج يا ستاد كل خوانده مي‌شد كه از مردم دعوت به حضور در ‏جبهه‌ها براي جلوگيري از پيشروي‌هاي عراق كرده بود ولي كسي نمي‌رفت. امام جمعه اهواز هم اعلام كرده بود عراق ‏قصد تجزيه خوزستان را دارد.‏
اين روزنامه چاپ تهران در ادامه تاكيد مي‌كند طبق محاسبات مقامات ما نظام در موقعيت خطرناكي بود و به همين ‏دليل هم قطعنامه قبول شد به شكلي كه مفهومش پیروزی نبود.‏
آرش ايراني - تهران‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved