شنبه 9 مهر 1384

دستور رئيس قوه قضاييه در باره لزوم آزادسازی دانشجویان زندانی

راديو فردا2005-09-29
به فاصله چند ساعت بعد از انتشار دستور رئیس قوه قضائیه در باره آزادی فعالان دانشجوئی از زندان، علی افشاری به شش سال زندان محکوم شد
صدور دستور رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامی در باره لزوم آزادسازی دانشجویان زندانی با استقبال محافل حقوقي ايران روبرو شد. عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما اميدواريم كه اين تصميم تعميم پيدا كند به كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي. اميرپاكزاد سخنگوي كميته دفاع از حقوق زندانيان دانشگاه مي گويد: اگر دستور رئيس قوه قضاييه موجب تعديل برخوردها با دانشجويان فعال شود، ممكن است نگاه افكار عمومي نسبت به قوه قضاييه هم دچار تحول شود. اما چند ساعت بعد از انتشار دستور رئيس قوه قضاييه علي افشاري فارغ التحصيل دانشگاه اميركبير و يكي از رهبران فعاليت هاي دانشجويي به شش سال حبس محکوم شد.
امير مصدق کاتوزيان


صدور دستور رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي به مناسبت آغاز سال تحصيلي كه در آن آيت الله محمود هاشمي شاهرودي فرمان داده مقدمات اجرايي براي ‌آزادي يا مرخصي دانشجويان زنداني فراهم شود، به گزارش خبرگزاري ايسنا با استقبال و پيشنهادهاي تازه محافل حقوقي ايران روبرو شده است. همزمان مدافعان حقوق زندانيان و تشكل هاي پيگير پرونده هاي دانشجويان زنداني نيز ضمن استقبال از اين دستور بر خواست آزادي همه دانشجويان زنداني و ديگر زندانياني كه در حاشيه فعاليت هاي دانشجويي بازداشت، محاكمه يا زنداني شده اند يا بدون بازداشت در زندان به سر مي برند تاكيد مي كند.
اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): چند روز پيش از انتشار خبر صدور دستور رئيس قوه قضاييه براي آزادي دانشجويان زنداني، انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران با ذكر اين كه برخي مقامات قوه قضاييه حتي سخن از عفو عمومي به ميان آورده اند اعلام كرد پس از چند ماه مذاكره با مقامات قضايي در روز 13 شهريور نامه مشروحي خطاب به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آن با ذكر نام، درخواست آزادي 32 زنداني را كرده بود. فهرستي كه علاوه بر روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان، وكلا و فعالان سياسي زنداني، چند تن از زندانيان دانشجو را نيز شامل مي شد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اينك از اينكه چند تن از اين زندانيان در پي دستور رئيس قوه قضاييه آزاد خواهند شد، اظهار بي اطلاعي مي كند، اما رضايت خود را از اين اقدام پنهان نمي كند.

عمادالدين باقي: آنچه كه مسلم است گام مثبت و ارزنده اي است و بايد از آن استقبال كرد. از طرفي افرادي كه زنداني هستند، برخي از آنها محكوميتشان به خاطر وقايع دانشجويي 18 تيرماه است مانند آقاي منوچهر و اكبر محمدي و احمد باطبي كه دانشجو بودند و برخي از اينها مانند آقاي لهراسبي و حجت بختياري در دوره متوسطه ترك تحصيل كردند و دانشجو نبودند، اما در آن وقايع دستگير شدند. و اين كه اين تصميم شامل حال اين دسته هم مي شود يا خير الان براي ما روشن نيست. مثلا آقاي پيمان پيران دانشجو بوده كه اخراج شده، بعد از آن به دليل برخي از اظهارنظرها و سفرهايي كه داشته زنداني شده. آيا نظر قوه قضاييه شامل اين عده هم مي شود يا نه. بخشي از دانشجوها هم حكم زندان دريافت كردند، اما اين محكوميتشان اجرا نشده و در مرحله بدوي است يا تجديدنظر. آيا اينها كه زندان نيستند، اما محكوميت زندان دارند، مشمول نظر آقاي شاهرودي مي شوند يا خير. ما اميدواريم كه اين تصميم قوه قضاييه تعميم پيدا كند به كليه زندانيان سياسي، مطبوعاتي و همه آنها.

ا . م . ك: علاوه بر عمادالدين باقي، سخنگوي يكي از تشكل هايي كه دفاع از حقوق دانشجويان زنداني را پيگيري مي كند، مي گويد: اگر دستور رئيس قوه قضاييه موجب تعديل برخوردها با دانشجويان فعال شود، ممكن است نگاه افكار عمومي نسبت به قوه قضاييه هم دچار تحول شود:

امير پاكزاد (سخنگوي كميته دفاع از حقوق زندانيان دانشگاه): از 18 تير 78 به اين سو يعني دستگيري گسترده دانشجويان و متعاقب آن حكم هاي قضايي نسبتا سنگين، ترس هايي پديد آوردند، باعث بروز حساسيت ويژه اي شده بود در تشكل هاي دانشجويي. لزوم آزادي دانشجويان زنداني در دستور كار قرار اشت و بارها و بارها ما اين مساله را عنوان كرده بوديم كه نبايد برخورد با دانشجويان به صورتي باشد كه باعث تقابل دوطرفه شود. ما استقبال مي كنيم از دستورالعمل آقاي شاهرودي و اميدواريم كه اين مساله هرچه مراحل اجرايي خود را طي كند و دليلي ندارد كه با زنداني كردن چند دانشجو و ايجاد فشار بر روي آنها هزينه دستگاه قضايي افزايش يابد.

ا . م . ك: اما همين دوشنبه گذشته چند ساعتي بعد از آن كه خبر دستور رئيس قوه قضاييه درباره فراهم شدن مقدمات اجرايي براي آزادي دانشجويان زنداني يا مرخصي دادن به آنان منتشر شد، دادگاهي در تهران علي افشاري فارغ التحصيل دانشگاه اميركبير و يكي از رهبران فعاليت هاي دانشجويي را محكوم به شش سال حبس كرد. حكمي كه مشخص نيست در دادگاه تجديدنظر تاييد شود يا خير.

امير پاكزاد: موردي كه توافق شده، بسته به ليستي كه از طرف وزارت علوم قوه قضاييه پينشهاد مي شود، دانشجوياني كه زنداني هستند مورد شرايط آزادي قرار مي گيرند، هرچند با توجه به محكوميت علي افشاري هم در اين زمينه انتظار داريم برخورد قوه قضاييه، يك برخورد صريح باشد و دوگانگي در اين مساله ايجاد نشود كه خداي ناكرده شبهه ايجاد شود كه آزادي زندانيان دانشجو با شرايط غيرعادلانه اي صورت بگيرد.

ا . م . ك: حكم شش سال حبس براي علي افشاري در دادگاه بدوي واكنش تند هم دانشگاهي هاي او را در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير برانگيخته و مدافعان حقوق زندانيان و حاميان حقوق دانشجويان زنداني، ميزان كارايي دستور رئيس قوه قضاييه را از جمله با حكم دادگاه تجديدنظر آقاي افشاري و حكم هايي كه در روزهاي آينده براي دانشجويان زنداني صادر مي شود محك مي زنند.
اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved