شنبه 23 مهر 1384

چگونگي عملكرد و پيشرفت فعاليت NGO ها در ايران. نظر دو فعال سازمان هاي غيردولتي

راديو فردادر پي انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي يكي از اصلاحاتي كه كاربرد گسترده اي در جامعه يافت، نهادهاي غيردولتي يا NGO ها بود. عمادالدين باقي، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسي در مقاله اي كارگرد اصلي ان جي او ها را در كوچك كردن دولت و نقش نظارتي مي داند. محمدرضا نوربخش، روزنامه نگار و از فعالان سازمان هاي غيردولتي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بعد از سر كار آمدن دولت خاتمي، از موانع اساسي اين بود كه اين دولت بود كه خط اصلي را به اين نهادها داد، در همين حال اين نوع فعاليت ها در مناطق حساس كشور مثل كردستان يا با ممانعت مواجه مي شد يا كاملا زير نظر دولت بود؛ به همين علت در اين زمينه ما با مشكلات عديده اي براي ايجاد، گسترش و تاثيرگذاري نهادهاي مدني مواجه شديم. فرخ اردلان از فعالان نهادهاي مدني در استان كردستان مي گويد: در شهرستان ها برخورد مسئولان بستگي به اين دارد كه چطور آن NGO را درك كنند، مثلا در مورد مواد مخدر از NGO ها بهره وري اقتصادي مي شود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved