یکشنبه 24 مهر 1384

ماقبل اصلاحات

وبلاگ گذار به دموكراسي از علي اصغر شفيعيان ‏Saturday, October 15, 2005‎

ماقبل اصلاحات
از خودشان نظر در وكردند و از خودمان نظر دروكرديم كه اصلاحات برگشت ناپذير بيد! (مثال 1، 2، 3، 4، ‏‏...)‏

ديروز دبير هيات دولت اسلامي احمدي‌نژاد وگوئد كه « اصلا نيازي به سخنگو نبيد، اخبار دولت به صورت ‏رسمي اعلام وشد».‏

واي، واي، ... اين از صد تا فحش و فضيحت بدتر بيد، يعني اين كه اصلاحات و پيش‌بيني‌هاي ما كه از ‏خودمان دروكرديم همه كشك! هر چي خاتمي رشته بيد، پنبه وشد.‏
جالب بيد، نبيد؟ به همين راحتي! دولت بي سخنگو! حتما بعدا هم به مردم وگويند كه پاسخگويي وقت ‏ما رو وگرفت، وخواهيم به جاي حرف، از خودمان كار دروكنيم. از نظر ما اشكالي نداره، بسم الله! اما اگر ‏كار در نوكردين، پوستتان ر وكنيم!‏

رييس جمهور دولت اسلامي هم فرمايش وكردند در جلسه‌ي بعدي سران قوا «ديگه در خدمت ‏خبرنگاران نخواهيم بيد»!
يعني پاسخگويي ورفت رو هوا!‏
فقط يك جا ديده بيدم كه عماد باقي گفته بيد «اين كه مي‌گويند اصلاحات برگشت‌ناپذير است، ‏نمي‌تواند درست باشد، چون در تاريخ مثال‌هاي زيادي در برگشت‌پذيري آن ديده مي‌شود، مثل ‏افغانستان كه پس از خروج شوروي يك حكومت مردمي نسبي به وجود آمد، اما طالبان به قدرت رسيد ‏و افغانستان عقب‌گرد كرد. تجربه‌ي تاريخ نشان مي‌دهد امكان بازگشت به عقب هست و اگر اين‌ها به ‏قدرت برسند ما به عقب برمي‌گرديم، نه به قبل از دوم خرداد.» /باقي، 29 خرداد 84/‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved